• Share

Compliance in een toenemend riskomniversum

De activiteiten van de diverse wet- en regelgevende instanties leiden ertoe dat organisaties noodgedwongen veel meer tijd en energie in risicomanagement (inclusief compliance) steken.

Effect op risicomanagementstructuren
Hoewel elke onderneming daar in principe baat bij heeft, leidt dit in de praktijk ook tot veel overlap en mogelijk onoverzichtelijke risicomanagementstructuren. Tegelijk is als gevolg van de financiële crisis het riskomniversum toegenomen. Naast de traditionele marktrisico’s eisen tegenwoordig ook liquiditeitsrisico’s, tegenpartijrisico, collateral risico, operationeel risico, custody-risico, leverage-risico en reputatierisico aandacht op.

Toenemende rol risicomanagers
Zolang de uitbreiding van het risicoterrein doorzet, zullen managers op het gebied van risicobeheersing binnen de financiële dienstverlening een steeds belangrijker en zichtbaarder rol gaan spelen. Inzicht is vereist in hoe de organisatorische, procedurele en technologische componenten geïntegreerd kunnen worden ingezet om uw risicomanagement te verbeteren.

Uw risicobeheer aanpakken met EY
EY biedt u ondersteuning in de vorm van een risk convergence-aanpak teneinde de overlap in risk control frameworks te inventariseren, te stroomlijnen en desgewenst te reduceren. Efficiëntere processen en kostenbesparing zijn daarvan het resultaat. Mogelijk is ook een strategische risico-inventarisatie voor uw organisatie een zinvolle exercitie. Op die manier wordt duidelijk of alle wezenlijke risico’s zijn geïdentificeerd en wat hun verwachte impact is voor verwachte situaties en in stresstestscenario’s.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

DNB en AFM toezichtthema's

Wij hebben voor u samengevat wat de thema's en aandachtspunten zijn voor 2016


Download

The $500 trillion prize

EY - The $500 trillion prize

Een klantgerichte visie voor de wereldwijde pensioenmarkt


EY/HVG Compliance Services

Compliance- oplossingen voor de financiële dienstverlening


EY - Sustainability in the financial sector – emerging business topics
Sustainability in the financial sector – emerging business topics


EY - Regeldruk bij kredietverstrekking
Regeldruk bij kredietverstrekking


EYE on Finance - Systeemrisico

EY - Eye on Finance

 

Systeemrisico’s staan veel minder op ons netvlies dan traditionele risico’s, terwijl veranderingen zich tegenwoordig sneller voordoen dan ooit tevoren.


EY - Publish Investment Funds brochure
Investment Funds brochure


EY - EU richtlijn verslaggeving over niet-financiële informatie
Download the publication here