• Share

Bijsluiter wordt Essentiële Beleggers Informatie

De nieuwe UCITS IV-richtlijn heeft impact op de bedrijfsvoering en op de strategische keuzes van beleggingsinstellingen. Indien een UCITS-toelating is verkregen, is een instantie niet meer verplicht om aan de nieuwe AIFM Directive te voldoen.

Gevolg van UCITS IV
Een belangrijk gevolg van UCITS IV is dat de verplichte financiële bijsluiter voor alle in Nederland onder toezicht staande beleggingsinstellingen wordt vervangen door een ander document, namelijk de Essentiële Beleggers Informatie (EBI). UCITS IV schrijft in tegenstelling tot de voorgangers van deze richtlijn gedetailleerd de inhoud van de EBI voor. Hierdoor zullen de documenten van diverse Europese beleggingsinstellingen voor beleggers onderling goed vergelijkbaar worden.

Wat moet een EBI bevatten?
De EBI moet onder andere per share class op een grafische wijze inzicht verschaffen in de risico(rendements-)classificatie van de beleggingsinstelling, de zogenoemde ‘synthetic risk return indicator’ (SRRI). In aanvulling daarop moeten instellingen een kwalitatieve beschrijving geven van materiële risico’s die niet voldoende in deze risico-indicator tot uiting komen, zoals het krediet­ en het tegenpartijrisico.

Transformatieplannen uitwerken met EY
EY biedt u begeleiding bij de uitwerking van transformatieplannen naar aanleiding van UCITS IV. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van een quick scan (‘UCITS IV fitness check’) op de huidige organisatie en het in kaart brengen van de gevolgen en mogelijkheden onder UCITS IV.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

DNB en AFM toezichtthema's

Wij hebben voor u samengevat wat de thema's en aandachtspunten zijn voor 2016


Download

The $500 trillion prize

EY - The $500 trillion prize

Een klantgerichte visie voor de wereldwijde pensioenmarkt


EY/HVG Compliance Services

Compliance- oplossingen voor de financiële dienstverlening


EY - Sustainability in the financial sector – emerging business topics
Sustainability in the financial sector – emerging business topics


EY - Regeldruk bij kredietverstrekking
Regeldruk bij kredietverstrekking


IT-transformatie

EY - Eye on Finance

 

De vierde industriële revolutie gaat meer over transformeren dan over automatiseren. Het is nadrukkelijk aan de business, de mensen, om het voortouw te nemen.


EY - Publish Investment Funds brochure
Investment Funds brochure


EY - EU richtlijn verslaggeving over niet-financiële informatie
Download the publication here