• Share

Transaction services

Sinds de crisis is het financiële landschap behoorlijk veranderd. Banken kregen staatsteun en werden gedwongen activiteiten, diensten en activa af te bouwen. Nieuwe partijen stonden en staan op en het internet- en mobiel bankieren vervangt deels het traditionele kantorennetwerk, waarbij investment- en retailactiviteiten meer op afstand van elkaar komen te staan.

Ook de Asset Quality Reviews zouden kunnen zorgen voor nieuwe herstructureringen en verkopen. Tenslotte worden de nieuwe kapitaalsregels nog steeds aangepast en hebben die regels grote invloed op de allocatie van het beschikbare kapitaal.

Dit alles heeft een grote impact op uw strategie en businessmodellen. Op welke markten en producten gaat u zich concentreren? Welke activiteiten wilt u afstoten, en waar zoekt u versterking? Hoe laat u zo’n uitzonderlijk traject goed verlopen, met een toekomstbestendig resultaat en risicoprofiel? En hoe splitst uonderdelen op een verantwoorde manier af?

De transacties zijn uitermate complex, en brengen kansen en risico’s met zich mee. Een effectief beheer vereist dan ook specifieke vaardigheden. Onze transactiespecialisten werken direct samen met EY-experts van andere disciplines en zorgden al voor duizenden succesvolle transacties. In Nederland, Europa en wereldwijd.

Onze teams verzorgen onder andere:

  • financiële, commerciële, operationele, juridische en fiscale transactieondersteuning;
  • vendorassistentie;
  • fusies- en overnamebegeleiding;
  • dataroomassistentie;
  • waardebepaling en bedrijfsmodellering;li>
  • impairment reviews;
  • herstructureringen;
  • portefeuille- en portfolioanalyses;
  • IPO-ondersteuning;
  • vastgoedfinanciering, -advisering en -waardering.

Contact

Wessel Geurts | 088-4071466

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.