• De verzekeringsagent van de toekomst: Korea

  We hebben 300 verzekerings­agenten in Korea bevraagd om de uitdagingen van digitale disruptie en veranderende consumenten­voorkeuren te begrijpen - en de mogelijke toekomst van distributie.

 • Solvency II and life reinsurance

  Meer vrijheid onder Solvency II betekent dat verzekeraars 100% van de herverzekerings­voordelen in hun kapitaal­berekeningen kunnen meenemen, wat de aantrekkelijkheid van herverzekering vergroot.

 • Mondiale verzekerings-M&A thema's 2017

  Drie trends zullen het komende jaar overheersen: portfolio-optimalisatie, technologie­gedreven investeringen en voort­durende consolidatie. Lees hier de kritische succes­factoren voor elke trend.

 • Kansen verzekeraars in het Midden-Oosten

  Markten in de regio zijn ondanks de economische tegenwind en de lagere olieprijzen veerkrachtig gebleven, met vooral een sterke Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië.

 • Checklist jaarverslaggeving verzekeringsmaatschappijen

  Deze checklist is een hulpmiddel om te beoordelen of een jaarrekening voldoet aan de wet- en regelgeving voor verzekeringsmaatschappijen die rapporteren onder IFRS.

 • Met behavioral analytics klantwaarde aandrijven

  Door het toepassen van analytics op kenmerken en het gedrag van klanten, beschikken verzekeraars over een krachtige tool om aan de hogere klant­verwachtingen te voldoen.

 • Het politieke landschap en de beleidsonzekerheid

  Deelnemers van het Insurance Governance Leadership Network wisselden onlangs ideeën uit over het veranderende politieke landschap in de US en de mogelijke effecten ervan op de verzekeringssector.

 • Het transformatiemandaat voor verzekeraars

  Deelnemers van het Insurance Governance Leadership Network bespraken onlangs de complexiteit en de duurzaamheid van bedrijfstransformatie en de rol van de raad van bestuur hierin.

 • 2017 Latin American insurance outlook

  Ondanks de dramatische economische neergang in de regio in de afgelopen drie jaar, zijn verzekeraars in de regio winstgevend gebleven en zijn ze klaar voor groei.

Wereldwijde verzekeringen: een enorm potentieel

Ondanks de aanhoudende nasleep van de financiële crisis blijkt de wereldwijde verzekeringsmarkt buitengewoon sterk te zijn. De lage rentestand heeft in combinatie met een relatief laag beleggingsrendement de groei beperkt, maar de vraag naar verzekeringsproducten en -diensten blijft onveranderd hoog.

Wij houden u op de hoogte door inzicht te bieden in de specifieke aspecten van uw eigen markt en in mondiale trends die de sector onder druk zetten.

Wendbaarheid is cruciaal bij veranderende regelgeving en risico’s

De wereldwijde stroom van nieuwe wetgeving zorgt voor aanhoudende druk op het management van verzekeraars en legt een aanzienlijk beslag op kostbare middelen. Dit, in combinatie met de noodzaak van innovatie op deze sterk concurrerende markt, heeft sommige verzekeraars er inmiddels toe aangezet om hun vertrouwde kernmarkt en productassortiment vaarwel te zeggen.

Andere spelers passen zich echter aan met behulp van technologie en bedrijfsmodellen die berekend zijn op Solvency II. Met een nieuwe bedrijfsarchitectuur kunnen zij hun producten verbeteren en deze ook sneller lanceren, tegen lagere kosten.

Marktinzicht verwerven

De macht verschuift steeds verder naar de consument, en we zien ook dat distributiemodellen zich snel ontwikkelen. De opkomende markten in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa zijn de slagvelden waar de heftigste concurrentie zal gaan plaatsvinden – en waar grote winst valt te behalen voor de verzekeraars die het op de juiste manier aanpakken.

Voor succes is, naast een flinke dosis geduld, een langjarige investering nodig en een diepgaand begrip van de plaatselijke marktdynamiek.

Pensioenen

Lees hier verder over onze pensioensector.

 


 • Aandacht voor de cliënt

  Verzekeraars wereldwijd zijn getuige van een verandering in het koopgedrag, de houding en de voorkeuren van hun cliënten. Ze zullen dan ook een veranderingstraject moeten uitstippelen willen zij nieuwe klanten aantrekken en de relatie met bestaande klanten behouden en verdiepen.


 • Governance-vereisten in de huidige verzekeringsbranche

  Samen met Tapestry Network hebben wij het Insurance Governance Leadership Network (IGLN) opgericht, een wereldwijd netwerk van commissarissen van een selecte groep grote verzekeraars in Europa, Noord-Amerika en Azië. Het IGLN biedt een platform waar sectorgenoten kritieke kwesties kunnen bespreken waarmee hun branche wereldwijd wordt geconfronteerd.

  Het netwerk richt zich primair op commissarissen, maar daarnaast ook op het hoger kader (met name CRO’s) en toezichthouders – allemaal partijen die bijdragen aan zorgvuldige governance en de toezichtstructuur die nodig is voor krachtige, duurzame en betrouwbare verzekeringsinstellingen.

  Tapestry Briefings – Perspectieven vanuit de directiekamer:

   

 • De groei van opkomende markten

  De wereldeconomie bevindt zich op een keerpunt. Snelgroeiende economieën in Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Oost-Europa nemen inmiddels bijna de helft van de het wereldwijde BBP voor hun rekening en waren in 2010 goed voor maar liefst 70% van de totale groei wereldwijd.

  Het tempo van deze trends neemt verder toe; verwacht wordt dat snelgroeiende economieën in 2050 zo’n 65% van de gehele wereldeconomie uitmaken. De meeste ontwikkelde markten daarentegen zijn nog amper bijgekomen van de mondiale recessie. Veel ondernemingen zullen zonder een duidelijke groeistrategie überhaupt niet overleven. Daarvoor moeten ze wellicht uitbreiden naar nieuwe markten en sectoren, nieuwe wegen inslaan voor de benodigde innovatie of een nieuwe strategie bedenken voor het omgaan met talent. Eén cruciale vraag zal iedere speler op deze markt zich moeten stellen: hoe kan ik als verzekeraar optimaal profiteren van de vele kansen die zich aandienen?

 • Bedrijfsvoering en technologie: efficiëntiemaatregelen invoeren

  De afgelopen jaren heeft een nieuwe generatie technologische hulpmiddelen geleid tot hernieuwde interesse bij verzekeraars in IT-toepassingen voor een efficiëntere schadeafhandeling.

  Desalniettemin moeten er heel wat obstakels worden overwonnen voordat de verwachte vruchten van deze nieuwe mogelijkheden kunnen worden benut. Heeft uw schadeafhandelingsproces al kunnen profiteren van uw investeringen in IT?

  Volgens ons meest recente onderzoek kunnen verzekeraars die investeringen veel beter laten renderen door voor een andere benadering te kiezen.

  In dat onderzoek, "Delivering results through claims technologies", analyseren we de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met investeringen in IT-tools voor de schadeafhandeling in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

 • Bent u al klaar voor Solvency II?

  In het recente driehoeksoverleg heeft de Europese Commissie voorgesteld om de invoering van Solvency II uit te stellen tot 1 januari 2015. Over dat voorstel is echter geen overeenstemming bereikt.

  Bent u er eigenlijk wel op voorbereid?Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Contact

Reinier Plantinga
Senior Manager EY Financial Services Advisory
+31 (0)6 - 2125 2651

Anne van Hall
Partner EY Financial Services Advisory
+31 (0)6 - 2908 3332