• Februari 2017: IASB

  Wijzigt richtlijnen en herziet voorlopige besluiten van extern review-versie van IFRS 17 Insurance Contracts.

 • Volatiliteit navigeren na Solvency II

  We analyseren het eerste jaar van de richt­lijn, waar­onder de volatiliteits­drivers, waarom investeerders en management focussen op kapitaal­groei en hoe verzekeraars hun bood­schap moeten finetunen.

 • Met behavioral analytics klantwaarde aandrijven

  Door het toepassen van analytics op kenmerken en het gedrag van klanten, beschikken verzekeraars over een krachtige tool om aan de hogere klant­verwachtingen te voldoen.

 • Het politieke landschap en de beleidsonzekerheid

  Deelnemers van het Insurance Governance Leadership Network wisselden onlangs ideeën uit over het veranderende politieke landschap in de US en de mogelijke effecten ervan op de verzekeringssector.

 • Het transformatiemandaat voor verzekeraars

  Deelnemers van het Insurance Governance Leadership Network bespraken onlangs de complexiteit en de duurzaamheid van bedrijfstransformatie en de rol van de raad van bestuur hierin.

 • 2017 Latin American insurance outlook

  Ondanks de dramatische economische neergang in de regio in de afgelopen drie jaar, zijn verzekeraars in de regio winstgevend gebleven en zijn ze klaar voor groei.

 • Ground rents: an opportunity for diversification

  In de huidige lagerendementssituatie is erfpacht een beleggingscategorie die aantrekkelijk spreads en langetermijn kasstromen biedt, met extra zekerheid.

 • 2017 Azië-Pacific vooruitzicht verzekeringen

  Wij verwachten dat de markt in Azië-Pacific dit jaar in transitie blijft, nu economische, technologische, klant- en regelgevingskrachten geamenlijk het regionale speelveld herscheppen.

 • Cyber strategy for insurers

  Bij het ontwerpen van een organisatorisch kader moeten verzekeraars specifieke risico's beoordelen, en tegelijkertijd hun risicocultuur in evenwicht brengen met governance en compliance-kwesties.

Wereldwijde verzekeringen: een enorm potentieel

Ondanks de aanhoudende nasleep van de financiële crisis blijkt de wereldwijde verzekeringsmarkt buitengewoon sterk te zijn. De lage rentestand heeft in combinatie met een relatief laag beleggingsrendement de groei beperkt, maar de vraag naar verzekeringsproducten en -diensten blijft onveranderd hoog.

Wij houden u op de hoogte door inzicht te bieden in de specifieke aspecten van uw eigen markt en in mondiale trends die de sector onder druk zetten.

Wendbaarheid is cruciaal bij veranderende regelgeving en risico’s

De wereldwijde stroom van nieuwe wetgeving zorgt voor aanhoudende druk op het management van verzekeraars en legt een aanzienlijk beslag op kostbare middelen. Dit, in combinatie met de noodzaak van innovatie op deze sterk concurrerende markt, heeft sommige verzekeraars er inmiddels toe aangezet om hun vertrouwde kernmarkt en productassortiment vaarwel te zeggen.

Andere spelers passen zich echter aan met behulp van technologie en bedrijfsmodellen die berekend zijn op Solvency II. Met een nieuwe bedrijfsarchitectuur kunnen zij hun producten verbeteren en deze ook sneller lanceren, tegen lagere kosten.

Marktinzicht verwerven

De macht verschuift steeds verder naar de consument, en we zien ook dat distributiemodellen zich snel ontwikkelen. De opkomende markten in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa zijn de slagvelden waar de heftigste concurrentie zal gaan plaatsvinden – en waar grote winst valt te behalen voor de verzekeraars die het op de juiste manier aanpakken.

Voor succes is, naast een flinke dosis geduld, een langjarige investering nodig en een diepgaand begrip van de plaatselijke marktdynamiek.

Pensioenen

Lees hier verder over onze pensioensector.

 


 • Strategieën voor actuarieel beleid en risicobeheer

  Het is voor bedrijven altijd van cruciaal belang te weten wat er in hun sector speelt, maar nu geldt dit meer dan ooit. Bedrijven streven naar concurrentievoordeel en zoeken mogelijkheden om zich zo snel mogelijk aan te passen aan veranderende omstandigheden. Toch zien we een groeiende kloof tussen het volume en de complexiteit van de risico’s waar bedrijven momenteel mee kampen enerzijds, en de technologie die tot hun beschikking staat om daar effectief mee om te gaan anderzijds. Wij helpen die kloof te dichten met diensten die de besluitvorming binnen uw onderneming kunnen versterken.

  Wij koppelen wereldwijd inzicht aan onze lokale aanwezigheid, zodat we de financiële instellingen en verzekeraars onder onze cliënten effectief kunnen bijstaan bij het ontwikkelen en valideren van solide besluitvormingsstrategieën. Het resultaat van deze samenwerking is belangrijk voor het succes van uw onderneming.

  Wij richten ons in onze dienstverlening met name op de volgende gebieden:

  • Transformatie van de actuariële functie
  • Actuariële review
  • Actuariële werkzaamheden
  • Wijzigingen in financiële verslaggevingsmethoden
  • Prestatieverbetering 
 • Aandacht voor de cliënt

  Verzekeraars wereldwijd zijn getuige van een verandering in het koopgedrag, de houding en de voorkeuren van hun cliënten. Ze zullen dan ook een veranderingstraject moeten uitstippelen willen zij nieuwe klanten aantrekken en de relatie met bestaande klanten behouden en verdiepen.


 • Governance-vereisten in de huidige verzekeringsbranche

  Samen met Tapestry Network hebben wij het Insurance Governance Leadership Network (IGLN) opgericht, een wereldwijd netwerk van commissarissen van een selecte groep grote verzekeraars in Europa, Noord-Amerika en Azië. Het IGLN biedt een platform waar sectorgenoten kritieke kwesties kunnen bespreken waarmee hun branche wereldwijd wordt geconfronteerd.

  Het netwerk richt zich primair op commissarissen, maar daarnaast ook op het hoger kader (met name CRO’s) en toezichthouders – allemaal partijen die bijdragen aan zorgvuldige governance en de toezichtstructuur die nodig is voor krachtige, duurzame en betrouwbare verzekeringsinstellingen.

  Tapestry Briefings – Perspectieven vanuit de directiekamer:

   

 • De groei van opkomende markten

  De wereldeconomie bevindt zich op een keerpunt. Snelgroeiende economieën in Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Oost-Europa nemen inmiddels bijna de helft van de het wereldwijde BBP voor hun rekening en waren in 2010 goed voor maar liefst 70% van de totale groei wereldwijd.

  Het tempo van deze trends neemt verder toe; verwacht wordt dat snelgroeiende economieën in 2050 zo’n 65% van de gehele wereldeconomie uitmaken. De meeste ontwikkelde markten daarentegen zijn nog amper bijgekomen van de mondiale recessie. Veel ondernemingen zullen zonder een duidelijke groeistrategie überhaupt niet overleven. Daarvoor moeten ze wellicht uitbreiden naar nieuwe markten en sectoren, nieuwe wegen inslaan voor de benodigde innovatie of een nieuwe strategie bedenken voor het omgaan met talent. Eén cruciale vraag zal iedere speler op deze markt zich moeten stellen: hoe kan ik als verzekeraar optimaal profiteren van de vele kansen die zich aandienen?

 • Bedrijfsvoering en technologie: efficiëntiemaatregelen invoeren

  De afgelopen jaren heeft een nieuwe generatie technologische hulpmiddelen geleid tot hernieuwde interesse bij verzekeraars in IT-toepassingen voor een efficiëntere schadeafhandeling.

  Desalniettemin moeten er heel wat obstakels worden overwonnen voordat de verwachte vruchten van deze nieuwe mogelijkheden kunnen worden benut. Heeft uw schadeafhandelingsproces al kunnen profiteren van uw investeringen in IT?

  Volgens ons meest recente onderzoek kunnen verzekeraars die investeringen veel beter laten renderen door voor een andere benadering te kiezen.

  In dat onderzoek, "Delivering results through claims technologies", analyseren we de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met investeringen in IT-tools voor de schadeafhandeling in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

 • Bent u al klaar voor Solvency II?

  In het recente driehoeksoverleg heeft de Europese Commissie voorgesteld om de invoering van Solvency II uit te stellen tot 1 januari 2015. Over dat voorstel is echter geen overeenstemming bereikt.

  Bent u er eigenlijk wel op voorbereid?Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Contact

Reinier Plantinga
Senior Manager EY Financial Services Advisory
+31 (0)6 - 2125 2651

Anne van Hall
Partner EY Financial Services Advisory
+31 (0)6 - 2908 3332
 

Toezichtthema’s DNB & AFM 2016

Wij hebben voor u samengevat wat de thema's en aandachtsgebieden van de toezichthouders DNB & AFM zijn voor verzekeraars in 2016


Publicaties

Innovatie van financiële rapportage­proces vereist voor verzekeraars

Dit artikel van Rianne Vedder en Regina Veerman verscheen op Consultancy.nl.


Download

EYE on Finance - Systeemrisico

EY - Eye on Finance

 

Systeemrisico’s staan veel minder op ons netvlies dan traditionele risico’s, terwijl veranderingen zich tegenwoordig sneller voordoen dan ooit tevoren.


EU richtlijn verslaggeving over niet-financiële informatie

EY - EU richtlijn verslaggeving over niet-financiële informatie


Regeldruk bij kredietverstrekking

EY - Regeldruk bij kredietverstrekking


Financial Accounting Advisory Services

EY - Financial Accounting Advisory Services


EY/HVG Compliance Services

Compliance- oplossingen voor de financiële dienstverlening

Financial Services Advisory partners

EY - Onze Financial Services Advisory partners

Bekijk hier de video's van onze Financial Services Advisory partners.