• Share

Fiscale diensten voor verzekeraars

Het belastinglandschap voor verzekeraars is van oudsher complex. Het vergt bijzondere kennis en ervaring om een verzekeraar veilig door alle specifieke fiscale regels te navigeren. De laatste jaren is deze complexiteit toegenomen, doordat de fiscale positie van een verzekeraar steeds meer interactie vertoont met andere bedrijfsprocessen. Bovendien is de wet- en regelgeving sterk aan verandering overhevig, denk hierbij aan Solvency II en IFRS 4 en 9. Ook DNB toont in toenemende mate belangstelling voor de inrichting en bewaking van fiscale processen binnen financiële instellingen. Een goede en tijdige signalering en beheersing van fiscale risico's is van steeds groter belang.Een aanpak die is ingebed in het algehele risicomanagementbeleid van de verzekeraar is daarom van essentieel belang.

Wij kunnen u hierbij ondersteunen. EY heeft een lange historie binnen de verzekeringssector en wordt gerekend tot de absolute top van de markt in deze branche. Onze adviseurs kennen de markt, spreken uw 'taal' en zijn zich ook bewust van de niet-fiscale ontwikkelingen die op u afkomen. Hoe helpen wij u concreet om te gaan met al deze veranderende omstandigheden? Uiteraard kunt u ons inschakelen om u te helpen met een specifiek fiscaal vraagstuk. De meeste waarde kunnen wij echter toevoegen via een langetermijnrelatie gebaseerd op regelmatig persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen. Wij attenderen u op specifieke kansen en risico’s doordat wij trends en ontwikkelingen snel opvangen vanuit de markt. Hierbij zullen wij ook de praktische relevantie en haalbaarheid voor uw organisatie voor ogen houden.

Enkele voorbeelden van onze werkzaamheden:

 • Voorbereiden van de aangiften vennootschapsbelasting
 • Opstellen van transfer pricing documentatie
 • Fiscale begeleiding van fusies en overnames en andere transactiegerelateerde fiscale advisering
 • Bijstaan bij de verwerking van de belastingpositie in het kader van Solvency II ("LAC DT")
 • Adviseren over indirecte belastingen, zoals btw en assurantiebelasting
 • Inzetten van data analytics tools om fiscale processen verder te verbeteren en kansen te identificeren.
 • Helpen bij de belastingaspecten van uw buitenlandse activiteiten
 • Optimaliseren van de fiscale inrichting van de asset management functie
 • Assisteren bij vraagstukken rond renseignering, FATCA en CRS
 • Verzorgen van fiscale trainingen voor uw medewerkers
 • Voeren van gerechtelijke procedures over fiscale geschillen

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Contact

Bas Breimer
+31 (0)88 – 407 8773

Silvain Niekel
+31 (0)88 – 407 1675