Government & Public Sector

  • Share

Onze Marktgroepen

EY komt 'over de vloer' bij veel lokale overheden. De diensten van onze marktgroepen zijn nauwkeurig afgestemd op de wensen van onze klanten.

Gemeenten
In onze dienstverlening ligt het accent op deskundigheid en multidisciplinaire advisering. We beschikken over een schat aan ervaring en kennis op een breed aantal (beleids)terreinen en combineren dat met een persoonlijke en bedrijfsmatige aanpak.

Provincies
Veel provincies bepalen hun gewenste rol en positionering. Wij ondersteunen dit dynamische proces in de volle breedte om de gewenste veranderingen ook daadwerkelijk te realiseren.

Waterschappen
Samenwerking, bestuurlijke aangelegenheden, bedrijfsvoering, informatietechnologie, kwaliteitsverbetering en adviezen op financieel, fiscaal en juridisch gebied. Op deze terreinen kunnen wij met u onze expertise ondersteunen.

Sociale werkvoorziening
De sociale werkvoorziening is volop in verandering. Regie én uitvoering op lokaal sociaal beleid en arbeidsmarktbeleid, de invulling opdrachtgever-opdrachtnemer relatie en zoeken naar een optimale bedrijfsvoering. Wij hebben hiervoor de juiste kennis en ervaring.

Werk, Inkomen en Zorg
De decentralisatie van achtereenvolgens de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdzorg heeft een enorme impact. Onder andere op regionale samenwerking, organisatie-inrichting, risicomanagement, budgetterings en begrotingsprocessen, project- en programmamanagement. Wij kunnen u van dienst zijn op de verschillende onderdelen van dit terrein.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.