Government & Public Sector

Overheid in transformatie

De wereld waarin beleidsmakers opereren verandert snel. Overheden zullen zich in de 21e eeuw moeten aanpassen aan allerlei systeemgerelateerde trends op lange termijn zoals demografische verschuivingen, verstedelijking en klimaatverandering. En gezien de krappe overheidsfinanciën, haperende groei en hoge werkloosheid blijven de gevolgen van de financiële crisis over landsgrenzen heen voelbaar.

Onze sector Government & Public begeleidt overheden wereldwijd bij deze fundamentele veranderingen. Grote of kleine landen, ontwikkelde of opkomende economieën, wij weten welke kwesties er spelen en dragen oplossingen aan die een blijvend effect hebben.

Recente inzichten

EY - Updates wet- en regelving van Overheid

Updates wet- en regelving van Overheid

Wat zijn de laatste updates wet- en regelgeving voor de sectoren Onderwijs en Overheid? Wat zijn de veranderingen voor wat betreft de jaarrekeningcontrole?

EY - Public Class Magazine ‘Sturen zonder strepen’ – editie november 2016

Public Class Magazine ‘Sturen zonder strepen’ – editie november 2016

Wie zijn de finalisten voor de Overheidsmanager van het Jaar? Wat drijft succesvolle organisaties als voorbeeld voor andere (overheids)organisaties? Is de overheid klaar voor de samenleving van nu?

Subsectoren


 • Rijksoverheid

  Een transparant advies
  De maatschappij verlangt van publieke organisaties steeds meer openheid en transparantie. Dit is zeker ook van toepassing op de rijksoverheid. Burgers eisen niet alleen verantwoording over beleidsdoelstellingen maar ook over de doelmatigheid van overheidsuitgaven.

  Als manager bij de rijksoverheid heeft u behoefte aan informatie die u in staat stelt te beoordelen of het uitgestippelde beleid ook werkt en of de beoogde beleidseffecten bereikt worden. U wilt weten hoe u processen beter kunt sturen en beheersen. U bent op zoek naar de juiste balans tussen preventieve en repressieve maatregelen.

  Onze specialisten beschikken over de kennis en ervaring om u te ondersteunen bij uw managementvraagstukken. Wij  denken mee, verdiepen ons  in de onderwerpen die u bezighouden en zoeken naar praktische oplossingen.

  Ondersteuning vanuit meerdere disciplines
  Het is niet altijd eenvoudig om binnen een overheidsorganisatie de 'zaak' draaiende te houden. Financiën, ICT-vraagstukken, innovatie van bedrijfsprocessen, reorganisaties, personeelsvraagstukken en een flexibele projectaanpak vragen om aandacht, tijd en capaciteit. En om gerichte investeringen in structurele oplossingen.

  Deze complexe vraagstukken vragen om een multidisciplinaire aanpak. De sectorgroep Rijksoverheid is georganiseerd rond de oplossing van dergelijke vraagstukken. Onze specialisten leveren, vanuit verschillende disciplines, een eigen bijdrage aan de projecten die wij voor onze cliënten uitvoeren.

  Lees hier meer over onze ondersteuning voor de Rijksoverheid.

   

 • Lokale overheid

  Met een transparante, publieke verantwoording en adequate controle op het beleid, laat de lokale overheid zien waar zij voor staat. Het vertrouwen van burgers en bedrijven moet worden afgedwongen. Dát is de uitdaging voor elk lokaal bestuur.

  De ruim 450 specialisten van EY gaan die uitdaging graag met u aan. We hebben de krachten, kennis en ervaring gebundeld in de sectorgroep Lokale Overheid. Accountants, edp-auditors, fiscalisten, adviseurs en juristen leveren al 25 jaar een wezenlijke bijdrage aan een transparante en betrouwbare lokale overheid.

  Wij hebben bovendien kennis en ervaring met het bedrijfsleven en met de specifieke kenmerken van uw regio. Zo kunnen wij alert inspelen op actuele ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

  Onze marktgroepen
  EY komt 'over de vloer' bij veel lokale overheden. De diensten van onze onze marktgroepen zijn nauwkeurig afgestemd op de wensen van onze klanten.

  De oplossing voor uw probleem hebben wij al gevonden
  Zit u met de handen in het haar over de financiën en risicomanagement binnen uw gemeente? Kent u de gevolgen van de Participatiewet? Vraagt u zich af hoe de regionale samenwerking tot stand moet komen? Of heeft u moeite met fiscaal-juridische vraagstukken?

  Onze expertise strekt zich uit over een breed aantal (beleids)terreinen. Het accent ligt in onze aanpak op vernieuwing, kennisoverdracht en het bieden van praktische oplossingen. Wij staan u terzijde bij alle uitdagingen waar de lokale overheid mee te maken krijgt, zoals:

  • Begroting en Verantwoording Gemeenten (BBV)
  • Doorlichting van begrotingen en financiële positie
  • Stresstesting
  • Scenarioanalyse en doorrekenen van financiële consequenties
  • Projectcontrol
  • Invoering van de Participatiewet 
  • Benutten van de samenhang tussen de drie transities: WWNV, Wmo en Jeugdzorg
  • Onderzoeken door de gemeenteraad
  • Jaarrekeningcontrole
  • Fiscaal advies en subsidies
  • Automatiseringsvraagstukken

  Recente inzichten

  EY - Updates wet- en regelving van Overheid

  Updates wet- en regelving van Overheid

  Wat zijn de laatste updates wet-en regelgeving voor de sector Overheid?

   

 • Onderwijs

  Publieke verantwoording, governance en risicomanagement zijn speerpunten voor onderwijsbeleid. De onderwijssector is sterk in beweging. Deze instellingen worden steeds meer gezien als maatschappelijke ondernemingen die transparant moeten zijn in hun inzet van publieke middelen en kwaliteit van het primaire proces.

  Wilt u tijdig inspelen op toekomstige kansen en bedreigingen als gevolg van deze ontwikkelingen dan is deskundige ondersteuning onmisbaar. De specialisten van de sectorgroep Onderwijs helpen u hier graag bij.

  De laatste ontwikkelingen binnen de sector houden wij bij door onze brede cliëntenportefeuille, onze intensieve contacten met koepelorganisaties en het ministerie van OCW. Wanneer relevant, combineren wij onze expertise met diensten en producten op het gebied van audit en actuariaat, managementadvies, fiscaliteit en juridische zaken. 

  Recente inzichten

  EY - Citizen Today Magazine: Innovating to increase education access – editie maart 2017

  Citizen Today Magazine: Innovating to increase education access – editie maart 2017

  Een goede opleiding wordt al lange tijd gezien als een essentiële basis in het leven. Maar in veel landen staan onderwijssystemen onder druk. Hoe kan men blijven voldoen aan de stijgende vraag naar kwaliteit van het onderwijs? Welke rol speelt innovatie hierin?

  EY - Updates wet- en regelving Onderwijs

  Updates wet- en regelving Onderwijs

  Wat zijn de laatste updates wet-en regelgeving voor de sector Onderwijs?

   Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Neem contact op met

EY - Marita de Hair

Marita de Hair
Voorzitter Government & Public sector
+31 (0)88 - 407 4693


Overheidsmanager van het Jaar

EY - Overheidsmanager van het JaarWilt u een offerte aanvragen? Dat kan hier.