Government & Public Sector

  • Share

Tax-dienstverlening aan overheden en de publieke sector

De onzekere wereld van vandaag de dag vraagt om een holistische benadering bij het opzetten van een succesvol opererende fiscale functie. Aan de hand van een veelomvattende aanpak wordt een solide fundament voor verslaggeving gelegd en wordt planning en groei vereenvoudigd. Zo’n aanpak helpt u om fiscale strategieën te ontwikkelen die op uw activiteiten zijn afgestemd. Zo kunt u uw huidige bedrijfsdoelstellingen verwezenlijken en tegelijkertijd de basis leggen voor succes op de langere termijn.

Voor een dergelijke holistische benadering hebt u behoefte aan onderling hecht verbonden teams die u kunnen adviseren omtrent planning, compliance en verslaggeving, alsmede over het onderhouden van een effectieve relatie met de belastingautoriteiten. Wij bieden u de voordelen van onze vaktechnische kennis, praktijkervaring en uniforme methodologiëen, ongeacht waar u zich bevindt en aan welke Tax-diensten u behoefte hebt.

Vennootschapsbelastingsplicht overheidsondernemingen

Onze dienstverlening omvat onder meer:

  • Aangifte- en adviesdiensten
  • Ontwikkeling van fiscaal beleid

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.