Life Sciences

  • Share

Assurancediensten voor de life sciences-sector

U kunt op ons rekenen als het aankomt op het verlenen van verschillende soorten assurancediensten ter ondersteuning van de validatie van kritische informatie ten behoeve van de stakeholders van een entiteit.

Daarnaast zetten onze assuranceprofessionals de vaardigheden en kennis van onze volledige Life Sciences-praktijk in, zodat zij het management, de auditcommittee en overige belangrijke stakeholders een helder perspectief en relevante inzichten kunnen bieden.

Wij kunnen attestdiensten verlenen zoals die op grond van mondiale en/of nationale regelgeving vereist zijn, waaronder:

  • de controleverklaring op de jaarrekening (inclusief naleving van de verslaggevingsvereisten van de SEC en/of IFRS);
  • Fraud, Investigation & Dispute Services, waaronder de beoordeling van contractuele geschillen en royalty's;
  • verklaringen t.a.v. de kwaliteit van de interne controle;
  • assistentie bij fusies en overnames, inclusief buy-side en sell-side due diligence;
  • advies op het gebied van externe berichtgeving;
  • uitvoering van overeengekomen werkzaamheden en de aanverwante rapportage;
  • verslaggeving op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid;
  • beoordeling of uw bedrijf klaar is voor een beursgang; en/of verklaringen t.a.v. naleving van voorwaarden in het kader van overheidscontracten en -subsidies.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.