Life Sciences

  • Share

Fiscale diensten voor de life sciences-sector

Wij hebben een netwerk opgezet van fiscaal adviseurs die zich bewust zijn van de complexe realiteit van de life sciences-markt. Met onze fiscale diensten op het gebied van de life sciences kunnen wij zowel de zakelijke als de particuliere fiscale cliënt van alle mogelijke advies- en aangiftediensten voorzien.

Business Tax

Wij verlenen in ieder stadium van de fiscale cyclus - planning, accounting, compliance en geschillen - zakelijke en ondernemingsgerelateerde individuele fiscale advies- en aangiftediensten.

Human Capital

Wij bieden bedrijven en hun naar binnen- of buitenland uitgezonden werknemers fiscale advies- en aangiftediensten. Ons aanbod betreft de vaststelling en vermindering van de aan een dienstverband gerelateerde risico's.

Deze diensten omvatten:

  • advies inzake mondiale mobiliteit;
  • administratie van uitzendingen;
  • procesrisicobeoordelingen;
  • bedrijfsimmigratie; en/of
  • het verwerken van de belastingaangifte van expats.

Daarnaast adviseren wij cliënten over mondiale regelingen op het gebied van het managen, functioneren en belonen van talent.

Indirect Tax

Wij richten ons op advies- en aangiftediensten voor alle soorten en onderdelen van indirecte belasting, waaronder btw, belasting op goederen en diensten, douanerechten en milieuheffingen.

Indirecte belastingen hebben gevolgen voor de toeleveringsketen en het financiële systeem, en vormen een unieke uitdaging voor de multinationale fiscale functie, aangezien zij heel precies en onmiddellijk dienen te worden geadministreerd.

International Tax

Wij verlenen vennootschapsbelastingadvies met betrekking tot grensoverschrijdende financiering en structurering, planning, risicobeheer, transferpricing en belastingvriendelijk toeleveringsketenbeheer.

Transaction Tax

Wij richten ons op de fiscale gevolgen van transacties, van due diligence tot en met implementatie, teneinde de risico's te verminderen en de mogelijkheden te verruimen. Wij kunnen alternatieve voorstellen doen voor structureringskwesties teneinde de gevoeligheden van investeerders een plaats te geven, 'exit readiness' te bevorderen en de kansen op een beter rendement te verhogen.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Fiscale stimulansen voor farma R&D

EY - Global Life Sciences - Tax Law video

Globalisering van de farmaceutische industrie en de toegenomen outsourcing hebben het R&D-landschap drastisch veranderd. Dit rapport verkent de impact op de fiscale stimulansen voor R&D.

Biotech Update 2015

EY - Ontmoet ons tijdens Biocapital Europe 2015

Op 25 juni 2015 organiseren wij samen met LSP onze jaarlijkse Biotech Update.

EY Life Sciences: Tax Law video

EY - Global Life Sciences - Tax Law video

EY's Virginie Lefebvre-Dutilleul vertelt hoe onze juridische diensten waarde kunnen toevoegen aan ons werk met life sciences-cliënten.
Diensten in video beschreven kunnen in bepaalde rechtsgebieden niet door de lidfirma’s worden verleend.