Media & Entertainment

  • Share

Media and entertainment assurance services

Onder invloed van ingrijpende gebeurtenissen en ontwikkelingen is het mondiale zakelijke landschap onderhevig aan drastische veranderingen. Ook op financieel en verslaggevingsgebied zijn de veranderingen talrijk, waardoor de ondernemingsleiding, het audit committee en de accountant zich voor grote uitdagingen geplaatst zien.

Van onze assuranceprofessionals mag u onafhankelijk advies verwachten, waarmee u de actuele uitdagingen op financieel en verslaggevingsgebied het hoofd kunt bieden. Onze dienstverlening bestrijkt onder meer:

  • Boekhoudstandaarden (inclusief IFRS)
  • Externe accountantscontrole
  • Financial Accounting Advisory Services (FAAS)
  • Fraud Investigation and Dispute Services (FIDS)

Dankzij onze ervaring met de belangrijkste ondernemingen in de media- en entertainmentsector zijn wij in staat om onze cliënten te informeren omtrent leading practices en boekhoudkundige kwesties die in de branche actueel zijn. Die diepgaande ervaring resulteert in een efficiënte, van risico’s uitgaande en sectorgerichte accountantscontrole.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.