Media & Entertainment

  • Share

Media and entertainment transaction services

Welke beslissingen een bedrijf op dit moment over zijn kapitaal neemt, bepaalt zijn concurrentiekracht in de toekomst. Of het nu gaat om het behouden, optimaliseren, aantrekken of investeren van kapitaal, ons team van Transactions Advisory Services (TAS) combineert een unieke verzameling vaardigheden, kennis en ervaring, waarmee het adviezen uitbrengt die op uw specifieke vraagstelling zijn toegesneden.

Wij bieden de integrale en objectieve adviesdiensten die onze cliënten nodig hebben om op het juiste moment en tegen de juiste prijs de juiste deal te sluiten – of het nu gaat om een fusie, overname, strategisch samenwerkingsverband, desinvestering, aandelenemissie of reorganisatie.

Met onze ondersteuning van de kapitaalagenda van veel van de invloedrijkste M&E-ondernemingen ter wereld hebben wij het mogelijk gemaakt dat de grootste en meest complexe transacties in deze sector met succes zijn afgerond. In ieder segment binnen deze sector, zoals muziek, radio en tv, film, kabel en reclame, is een geïntegreerde groep professionals van wereldklasse aan het werk om overal ter wereld cliënten bij te staan ten aanzien van afstotingen, overnames, reorganisaties, joint ventures, samenwerkingsverbanden en integratieprojecten.

Op een viertal belangrijke deelgebieden zijn wij voor onze cliënten werkzaam om ervoor te zorgen dat zij in een veranderende wereld betere en beter onderbouwde beslissingen over het strategisch management van hun kapitaal en transacties kunnen nemen. Die deelgebieden zijn:

  1. Kapitaal behouden: het herinrichten van de basis voor de bedrijfsactiviteiten en het kapitaal
  2. Kapitaal optimaliseren: het verbeteren van de liquiditeit en de werkkapitaalpositie, en het managen van de bedrijfsonderdelen
  3. Kapitaal aantrekken: het beoordelen van de toekomstige financieringsbehoeften en beschikbare financieringsbronnen
  4. Kapitaal investeren: het verbeteren van de investeringsanalyse en de uitvoering van transacties

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.