Mining & Metals

 • Share

Mining and metals assurance services

Onafhankelijke accountantscontrole - Onze risicogerichte aanpak omvat het complete spectrum van bedrijfs- en boekhoudkwesties in de mijnbouw en metaalindustrie, alsmede de gevolgen daarvan voor de jaarrekening, en biedt daarom extra assurance voor de cliënt.

Wij vormen onze teams op basis van sectorspecifieke knowhow en diepgaande technische ervaring en bieden het management van de cliënt dan ook niet slechts een controleverklaring, maar ook wezenlijk zakelijk advies.

Global Financial Accounting Advisory Services (FAAS) - Met FAAS stellen wij onze diepgaande vaktechnische ervaring op het gebied van boekhoudkundige kwesties ter beschikking van onze cliënten in de mijnbouw en de metaalindustrie. Het betreft op maat gesneden advies ten aanzien van:

 • Significante stelselwijzigingen en de overgang van GAAP op andere stelsels (waaronder IFRS)
 • Accountantsdiensten bij due diligence
 • Begeleiding van de beursgang
 • Accountantsadvies bij de transformatie van de financiële functie
 • Ondersteuning bij de implementatie van nieuwe standaarden en bij het verbeteren van de financiële communicatie

Wij beschikken over een grote en wereldwijde pool van professionals die uitstekend zijn onderlegd op IFRS-gebied en exact begrijpen wat IFRS voor mijnbouw- en metaalbedrijven betekent. Ook hebben zij diepgaande kennis van de ‘leading practices’ binnen uw sector.

Cleanteach and Sustainability (Class) - Een solide maatschappelijk draagvlak is voor ondernemingen in deze sector van cruciaal belang. Class richt zich op opkomende bedrijfskwesties en biedt een scala van diensten op tal van terreinen, waaronder:

 • Duurzaamheidsverslaggeving en bijbehorende assurance
 • Duurzaamheidsstrategie
 • Bedrijfsreputatie
 • Beheer van milieurisico’s
 • Uitstoot van broeikasgassen
 • Hernieuwbare energiebronnen
 • Handel in emissierechten

Overal ter wereld helpen wij onze cliënten in de mijnbouw en de metaalindustrie in te spelen op de uitdaging waar de klimaatverandering hen voor stelt en bij het ontwikkelen van een eigen toekomststrategie.

Fraud Investigation and Dispute Services (FIDS) - Om aan de toenemende vraag naar metalen te kunnen voldoen, werken bedrijven nu ook in opkomende landen, waar ze sterker dan elders bloot staan aan fraude en corruptie. Ons FIDS-team helpt cliënten bij het:

 • ontwikkelen van een kader dat is gericht op de bestrijding van fraude en corruptie;
 • verzorgen van bewustwordingstraining rond het thema fraude;
 • afleggen van bezoeken ter plaatse;
 • opstellen van een permanent protocol ten aanzien van het handelen bij fraude en corruptie.

Accounting Compliance and Reporting (ACR) - Middels aan ons uitbestede ACR-diensten helpen wij grote multinationale ondernemingen wereldwijd aan hun verplichtingen te voldoen op het gebied van financiële verantwoording en verslaggeving. Veel mijnbouw- en metaalbedrijven herzien momenteel hun financiële structuur, wat zich uit in uitbreiding in opkomende markten, de inzet van Shared Services Centers (SSC’s) en het continue streven naar efficiency en kostenvermindering.

Door hun wettelijke rapportageverplichtingen samen met de aangiftewerkzaamheden aan EY uit te besteden, verzekeren onze cliënten zich van een geïntegreerde en wereldwijde dekking die het complete proces omvat, van ‘record to report’.

EY - Subscribe to our mining and metals email alert for updates

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.