Mining & Metals

Mining & metals

Tegen de achtergrond van gunstige maar wisselvallige prognoses voor de sector als geheel hopen mijnbouw- en metaalbedrijven hun toekomstige groei veilig te stellen door de productievolumes te verhogen - zonder echter het belang van efficiëntie en kostenoptimalisatie uit het oog te verliezen. De sector staat verder voor een reeks - toenemende - uitdagingen ten aanzien van bijvoorbeeld haar maatschappelijke draagvlak, tekorten aan relevante vaardigheden, de effectieve uitvoering van investeringsprojecten en de bijdrage aan de staatskas.

Het Mining & Metals team van EY vormt een wereldwijd team dat u kan helpen uw bedrijfspotentieel optimaal te benutten. Dit team, gevestigd in Sydney, formuleert inhoudelijke perspectieven op de sector en coördineert een netwerk van ruim 2.200 professionals in de mijnbouw en de metaalindustrie uit 150 landen, die praktische opties voorleggen en op maat gesneden oplossingen bieden voor uw specifieke uitdagingen.

Hieronder bespreken wij enkele actuele en cruciale kwesties in de mijnbouw en metaalindustrie:


 • Risico’s voor ondernemingen in de mijnbouw en metaalindustrie

  Mijnbouw- en metaalbedrijven hebben te maken met risico’s die niet alleen steeds groter worden, maar ook steeds complexer. De lijst wordt aangevoerd door nationaal protectionisme rondom de eigen hulpbronnen (‘hulpbronnationalisme’), een tekort aan geschoolde mensen en een gebrekkige infrastructuur. Maar ook als het gaat om het delen van de opbrengst zien we de risico’s toenemen.

  Wat betreft de vraag blijft de prognose positief, maar topprijzen zijn nu wel verleden tijd. Het is voor ondernemers in deze sector juist daarom noodzakelijk een solide en wendbare strategie uit te stippelen om deze snelveranderende risico’s onder controle te houden

   

 • Transacties en financiering - de belangrijkste trends

  De balans van veel ondernemingen ziet er inmiddels beter uit. Veel bedrijven staan dan ook voor de uitdagende maar in zekere zin ook luxe vraag hoe hun kapitaal het meest effectief aan te wenden. Het klassieke dilemma - kopen, bouwen of uitkeren - staat in veel directiekamers dan ook weer op de agenda.

  Wij kunnen u helpen betere en beter onderbouwde besluiten te nemen waar het gaat om het strategisch beheren van uw kapitaal en het uitvoeren van transacties in het snel evoluerende landschap van de mijnbouw en de metaalindustrie.

 • Concurreren om extra marktaandeel in de staalindustrie

  De productiecapaciteit in de staalindustrie groeit nog steeds sneller dan de vraag. De aanzienlijke overcapaciteit drukt de winstgevendheid van ondernemingen in deze sector. Enkele belangrijke kwesties die wereldwijd in de staalindustrie spelen, zijn:

  • Verschuiving naar opkomende markten
  • Toenemende volatiliteit op de markt en druk op de marges
  • Beperkte operationele wendbaarheid
  • Noodzaak van verdere ontwikkeling van de bedrijfsmodellen

  Lees meer over de forse uitdagingen waar deze sector voor staat, hoe staalproducenten hun marktaandeel kunnen uitbreiden en wat de prognose is voor 2012.

   

 • Hulpbronnationalisme

  Het zogenoemde hulpbronnationalisme behoort al vijf jaar tot de meest dreigende risico’s voor mijnbouw- en metaalbedrijven. Nationale overheden spannen zich in om hun mijnbouw- en metaalsector zo goed mogelijk voor de staatskas te laten renderen.

  Overal ter wereld zien we regeringen hun fiscale maatregelen uitbreiden met een heel scala van instrumenten om de opbrengst uit deze sector te vergroten, zoals verplichte verrijking, exportheffingen en maatregelen om hulpbronnen uit buitenlandse handen te houden.

  Wij houden de ontwikkeling ten aanzien van hulpbronnationalisme nauwlettend in de gaten en bestuderen de gevolgen daarvan voor onze cliënten. Ook onderzoeken we de mogelijkheden die mijnbouw- en metaalbedrijven ter beschikking staan om adequaat op dit risico in te spelen.

 • Toepassing van IFRS - specifieke vraagstukken voor mijnbouw- en metaalbedrijven

  Met de Refining IFRS-reeks wordt beoogd licht te werpen op de complexe en unieke vraagstukken waar mijnbouw- en metaalbedrijven voor staan bij het toepassen van IFRS. Wij beschouwen die vraagstukken in het kader van recente en actuele ontwikkelingen op de wereldwijde markt voor delfstoffen en metalen.

  Onze Good Mining Guide biedt een geconsolideerde voorbeeldjaarrekening die is opgesteld conform de International Financial Reporting Standards (IFRS) ten behoeve van Good Mining (International) Limited (“Good Mining”), een fictief mijnbouwconcern. Good Mining richt zich in het bijzonder op IFRS-kwesties en de bijbehorende informatievoorziening in de specifieke context van de mijnbouw- en metaalsector.Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.