Oil & Gas

  • Share

Oil and gas advisory diensten

Bij onze adviesdiensten voor de olie- en gasindustrie leggen wij vooral de nadruk op prestatieverbetering en risicobeheersing.

Prestatieverbetering

Financiën: Onze financiële professionals helpen bedrijven in de olie- en gasindustrie bij het in kaart brengen en bewaken van de belangrijkste factoren achter hun bedrijfsprestaties. Ze analyseren en verbeteren de algehele financiële en managementrapportage, zodat het managementteam van de klant kan beschikken over de informatie die het nodig heeft om de bedrijfsvoering zo kostenefficiënt mogelijk te maken. Vanwege het internationale karakter van de bedrijfstak is ons team ook bekend met de nieuwste ontwikkelingen bij de ondersteunende shared-serviceverlening en heeft het ervaring met de totale waardeketen van grote, kapitaalintensieve projecten.

Cliënten: Onze professionals richten zich vooral op het downstreamsegment van de olie- en gasindustrie en helpen bedrijven in dit segment te bepalen wie hun meest waardevolle klanten zijn en hoe ze het klantmanagement kunnen aanpakken. Daartoe ontwerpen ze in overleg met de cliënt robuuste bedrijfsvoeringsmodellen waarmee deze zijn marktaandeel op felbevochten markten efficiënt kan vergroten.

Toeleveringsketen en bedrijfsvoering: Onze professionals laten zien waar en hoe de toeleveringsketen eventueel verbeterd zou kunnen worden door die gebieden te analyseren die voor olie- en gasbedrijven van essentieel belang zijn, zoals inkoop, logistiek, techniek, field operations, productie en distributie. Ons team helpt cliënten hun gehele toeleveringsketen en bedrijfsvoering efficiënt en effectief te managen en zo hun cashflow en winstgevendheid te optimaliseren.

IT-advies en risicobeheersing

Onze deskundige IT-professionals faciliteren commerciële en operationele verbeteringen door de effectieve inzet van informatietechnologie. Wij helpen uw IT-functie om het rendement op uw investeringen te vergroten door de effectiviteit van uw IT te meten, te bevorderen en te verbeteren. Tot onze dienstverlening op dit gebied behoren vraagmanagement, de optimalisatie en consolidatie van applicaties en infrastructuur, het ontwerpen van oplossingen en IT-beveiliging.

Risicobeheersing

Programmamanagement: Effectieve risicobeheersing richt zich niet alleen op bescherming van het bedrijf, maar ook op verbetering ervan. Wij realiseren die door bedrijven in de sector te helpen inzicht te krijgen in hun bedrijfsrisico's en plannen op te stellen om die risico's te aanvaarden, te beheersen of er zelfs hun voordeel mee te doen. Onze dienstverlening concentreert zich op drie speerpunten: analyses (beoordeling van potentiële risico's en processen), verbetering (vormgeving van en implementatieondersteuning bij verbeteringen om zakelijke doelen te bereiken) en monitoring (evaluatie van processen, initiatieven en functies: functioneren die naar verwachting?). Verder werken wij met olie- en gascliënten aan de ontwikkeling en uitvoering van effectieve interne-auditprogramma's.

Personeel en organisatorische veranderingen: Onze professionals hebben zeer veel ervaring met de belangrijkste changemanagementbenaderingen en zij helpen het managementteam van olie- en gascliënten bij het opzetten en uitvoeren van grote initiatieven op dit gebied. Verder staan onze teamleden cliënten bij op alle gebieden van het human resources management, inclusief personeelsprestaties, talentmanagement, opvolgingsplanning en structurering van de organisatie. Ze putten daarbij uit hun kennis van toonaangevende HRM-methoden.

Strategische koers: Onze specialisten in bedrijfsstrategie hebben kennis van wat er voor een goede bedrijfsvoering nodig is en gebruiken die om cliënten te helpen bij de formulering en ontwikkeling van hun strategische visie. Ze richten zich daarbij op de vertaling van de bedrijfsstrategie in een operationele strategie, voor de gehele organisatie van de cliënt of enkele specifieke onderdelen daarvan.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.