Oil & Gas

  • Share

Oil and gas tax diensten

Wij staan bekend om onze verhelderende adviezen en de diepgang van onze sectorspecifieke ervaring, wereldwijd. Onze ervaring strekt zich uit over de gehele waardeketen, van olie- en gasmaatschappijen en field-servicebedrijven tot mid- en downstreamondernemingen.

Wij zetten onze grote kennis en ruime ervaring in om uw bedrijf te helpen met alles wat met de belastingheffing in de olie- en gassector te maken heeft, of het nu gaat om directe of indirecte belastingen, persoonlijk belastingadvies of grensoverschrijdende fiscaliteiten. 

Fiscale adviezen

Onze upstream-fiscalisten kunnen u helpen bij de toepassing van de voortdurend veranderende en zich ontwikkelende regelgeving voor de upstreamindustrie, die sterk afwijkt van de 'normale' vennootschapsbelasting voor bedrijven die zich niet met delfstoffenwinning bezighouden.

Met onze fiscale adviesdiensten helpen wij bedrijven hun fiscale functie af te stemmen op hun bedrijfsactiviteiten en bedrijfsstrategie, op de planning en ondersteuning van transacties en op de beheersing van hun bedrijfsrisico's. Bedrijven in de olie- en gasindustrie helpen wij bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de fiscale aspecten van uitbreiding naar landen waar men nog niet actief is, de internationale uitzending van sleutelpersoneel te managen of de grensoverschrijdende toeleveringsketen te structureren.

Onze specialisten in internationale en bedrijfsbelastingen helpen cliënten de voortdurend veranderende belastingwetgeving en internationale belastinginitiatieven toe te passen, transacties en grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten te plannen en te structureren, binnen de gehele waardeketen fiscaal efficiënt te werk te gaan, de belastingrisico's te beheersen en duurzame groei te bevorderen.

Aangiftediensten

Wat betreft aangiftediensten bieden onze professionals bedrijven in de olie- en gasindustrie ondersteuning op het gebied van vennootschapsbelasting, royalty- en productieheffingen, vermogensbelasting, de aangiftepraktijk, berekeningen voor de fiscale administratie, aangifteverwerking voor expatriates en rapportage inzake indirecte belastingen.

Compliance en financiële en fiscale rapportage stellen zeer hoge eisen aan de fiscale en financiële functies. Wij weten maar al te goed dat cliënten behoefte hebben aan toegang, zichtbaarheid en controle. Onze op de markt toonaangevende aanpak combineert uitgebreide lokale ervaring met compliance en accountancy met een internationale standaardprocedure en webtools. Zo heeft u via één aanspreek- en contactpunt toegang tot onze nationale en internationale specialisten in compliance en fiscale administratie.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.