Oil & Gas

  • Share

Oil and gas transaction advisory services

De gespecialiseerde en ervaren transactieadviseurs binnen ons wereldwijde netwerk assisteren veel van 's werelds meest prominente olie- en gasbedrijven, snelgroeiende ondernemingen en investeringsmaatschappijen bij buitengewoon complexe grensoverschrijdende deals.

Wij bieden onze cliënten onafhankelijke advisering en ondersteuning vanuit een langdurige relatie, zodat zij in een veranderende omgeving hun groei, winstgevendheid en concurrentievermogen kunnen verbeteren.

Wij beschikken aantoonbaar over brede kennis van alle segmenten van de waardeketen in deze sector, van strategie tot rationalisatie van de portefeuille en van optimalisatie en management tot de uitvoering. Dankzij ons mondiale bereik kunnen wij onze cliënten waar ook ter wereld helpen de waarde te genereren die beleggers verwachten.

Wij stellen onszelf voortdurend de uitdaging diensten te ontwikkelen die inspelen op actuele vereisten vanuit de sector en de regelgeving en daarmee buitengewoon relevant zijn voor onze cliënten. Ons brede aanbod van transactiediensten omvat de volgende terreinen.

  • Bedrijfsontwikkelingsadvies: beoordeling van bedrijven, portefeuilles en activa, doorlichting van interne besluitvormingsmodellen; in kaart brengen van mogelijkheden om lacunes in portefeuilles te dichten en cliënten een concurrentievoordeel te bezorgen of te laten te behouden.
  • Transactiemanagement: advisering bij fusies, overnames of desinvesteringen, evaluatie van joint ventures en allianties, uitvoering van due-diligenceonderzoek bij overname en verkoop en van het administratieve proces rond afsplitsingen ('carve-outs').
  • Integratieadvies: bepalen en analyseren van de integratie na fusies en overnames en, in sommige gevallen, herstructurering van de portefeuille.
  • Kapitaalbeheer: optimalisering van de kapitaalbehoefte op het niveau van het bedrijf, de portefeuille en activa, de projecten en de organisatieonderdelen, bijvoorbeeld door verbetering van het werkkapitaal en de cashflow of door het aantrekken dan wel herfinancieren van vreemd of eigen vermogen.
  • Belastingadvies: advisering over nationale belastingregimes en fiscale structuren, transactieplanning, beheersing van ondernemersrisico's en het afstemmen van de belastingstrategieën op de bedrijfsvoering; effectieve structurering van de belasting op transacties, beheersing van de belastingdruk en verbetering van de duurzame groei; verder advisering over de fiscale effecten van alternatieve energie, het managen van internationale uitzending van sleutelpersoneel en de fiscale implicaties van uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten naar landen waar de onderneming nog niet actief is.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.