Power & Utilities

 • Share

Assurance

Wij staan bekend om onze sterk ontwikkelde assurancepraktijk. Via deze praktijk bieden wij kritieke informatie voor beleggers en andere stakeholders, een helder en krachtig uitgangspunt voor auditcommissies en tijdige, constructieve input voor het management.

In aanvulling op onze accountantscontrole bieden onze assuranceprofessionals de diensten zoals die onder internationale of nationale regelgeving vereist zijn, zoals:

 • Administratieve verantwoording en financiële verslaggeving (inclusief IFRS)
 • Financial Accounting Advisory Services (FAAS)
 • Fraud, Investigation and Dispute Services (FIDS)

Wij hebben een sterke positie als accountant voor de wereldwijde nuts- en energiesector. Met een aandeel van 25% van de controlemarkt onder nuts- en energiebedrijven in de Fortune Global 500 (2011) zijn wij zelfs wereldwijd de grootste accountant in deze sector.

Wij bieden onze cliënten een mondiaal netwerk van 1.400 assuranceprofessionals in onze Power & Utilities Group, met ruime ervaring wat betreft zowel de algemene risico’s als de meer regionale en segmentspecifieke kwesties die een rol spelen in deze bedrijfstak.

In de loop der jaren hebben wij op basis van deze ervaring speciaal voor de nuts- en energiesector ondersteuningsprogramma’s en casestudy’s ontwikkeld, die antwoord kunnen bieden op veel van de vragen die u wellicht heeft op boekhoudkundig gebied.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

Inkoop

 • Administratieve verwerking van inkoopcontracten voor brandstof, met inachtneming van de volgens de verslaggevingsstandaarden toepasselijke voorziening

Energieproductie

 • De componentenbenadering voor centrales
 • Administratieve verwerking van voorzieningen voor buitengebruikstelling
 • Verwerking van emissierechten volgens de handel onder een absoluut emissieplafond (cap and trade)
 • Administratieve verwerking van leaseregelingen
 • Bijzondere waardevermindering van energiecentrales

Handelsactiviteiten en portefeuillebeheer

 • Risicobeheer
 • Hedge accounting i.v.m. grondstoffen
 • In contracten besloten derivaten

Transport en distributie

 • Gas in een distributienetwerk of in opslag
 • Activiteiten waarvoor de tarieven wettelijk gereguleerd zijn
 • Concessieovereenkomsten voor dienstverlening

Levering

 • Aansluitingskosten
 • Klantenwervingskosten

Op basis van deze gedeelde inzichten kunnen wij een nauwkeurige analyse verrichten van uw voornaamste risico’s en de potentiële gevolgen daarvan voor boekhouding en verslaggeving.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.