Power & Utilities

  • Share

Tax

De nuts- en energiesector ondergaat momenteel een ingrijpende transformatie. Door de veranderende bedrijfsmodellen en de steeds complexere regelgeving zullen ondernemingen in deze sector ook hun fiscale beleid moeten herzien.

Ieder bedrijf wil het eigen marktaandeel vergroten, sommige in een context van toenemende consolidatie. Dit betekent dat iedere functie – ook de fiscale – zal moeten bijdragen aan prestatieverbetering.

Onze cliënten hebben behoefte aan een fiscale strategie die is afgestemd op hun eigen bedrijfsmechanismen en is geworteld in effectieve compliance en open, transparante rapportage. Onze adviseurs hebben ruime ervaring op het gebied van fiscale planning, compliance en rapportage en onderhouden uitstekende contacten met de belastingsautoriteiten en toezichthouders.

De diensten die wij verlenen onder de noemer Power & Utilities Tax omvatten adviesdiensten en aangiftewerkzaamheden voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, ten aanzien van bedrijfsbelastingen, menselijk kapitaal, indirecte belastingen, internationale belastingen en belastingen op transacties.

Enkele van onze belangrijkste diensten zijn:

  • Aangiftewerkzaamheden en rapportage wereldwijd
  • Fiscale planning en advisering
  • Administratieve verwerking van inkomstenbelastingen onder IFRS
  • Dienstverlening internationale belastingen
  • Transfer pricing en fiscaal vriendelijk beheer van de toeleveringsketen
  • Dienstverlening inzake belastingen op transacties
  • Menselijk kapitaal

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.