Real Estate, Hospitality & Construction

  • Share

Corporate Real Estate Management

Vastgoedobjecten zijn in beweging. Het zijn beleggings- en investeringsobjecten die door u op strategische wijze kunnen worden ingezet.

In samenspraak met u werken wij een portfoliomanagement-concept uit. Wij brengen de voor uw organisatie en bedrijfsvoering noodzakelijke en niet-noodzakelijke vastgoedportfolio in kaart en optimaliseren deze, zowel eigendoms- als gehuurde objecten. Het speelt geen rol of u in de industrie, dienstverlening of handel actief bent of dat uw organisatie een overheidsinstelling is.

Wij zorgen ervoor dat uw vastgoed "in beweging" blijft en dat het die plaats in uw onderneming inneemt die het verdient en daarmee een zo groot mogelijke bijdrage aan uw bedrijf of organisatie levert. Dit is onder meer mogelijk door de, op basis van de ruime internationale ervaringen, ontwikkelde benadering van vastgoedmanagement.

Wij ondersteunen u bij de ontwikkeling van een op uw strategie toegespitst concept voor uw vastgoedportfolio. Dit geeft u transparantie ter ondersteuning van uw beslissingen. Ook ontwikkelen wij efficiënte organisatiestructuren en implementeren effectieve systemen voor het management van uw vastgoedportfolio. Wij adviseren klanten bij onderstaande vraagstukken:

  • Strategie-, organisatie en procesmanagement
  • Portfoliomanagement
  • IT-vraagstukken met betrekking tot vastgoed
  • Locatiekeuze
  • Outsourcing
  • Public Real Estate Management

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.