Real Estate, Hospitality & Construction

  • Share

Real Estate Finance

Financiering, exploitatie van vastgoed en transactiebegeleiding vormen het werkterrein van het Real Estate Finance team van EY Real Estate Advisory Services.

Samen met u ontwikkelen wij waardevermeerderende strategieën voor de kapitaalmarkt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om concepten voor fondsen of sale and lease back-structuren. Wij maken de weg vrij om noodzakelijk kapitaal te verkrijgen of kapitaal te structureren. Wij helpen u met uitgebreide portfolio's net zo goed als met individuele objecten, of het nu om deelnemingen gaat, om koop of verkoop.

Het speelt hierbij geen rol of u lokaal opereert of dat u juist internationaal actief bent. U kijkt wellicht naar de Duitse markt, of u heeft daar al belangen. In alle gevallen staat het uitgebreide internationale EY Real Estate Advisory Services netwerk voor u klaar. Concrete ondersteuning bieden wij onder andere voor:

  • Ontwikkeling en invoering van kapitaalmarktstrategieën voor vastgoedondernemingen en portfolio's.
  • Advies bij activa en portfoliotransacties.
  • Waarderingen.
  • Due diligenceonderzoek.
  • Ontwikkeling en implementatie van innovatieve producten voor beleggingen in vastgoed.
  • Advies en uitvoering van koop en verkoop van vastgoedondernemingen.

 


Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.