Real Estate, Hospitality & Construction

 • Share

Real Estate, Hospitality & Construction tax services

Onze fiscale vastgoedprofessionals zijn ondernemingen behulpzaam bij het beheer van hun vastgoed, van oprichting en overnames tot afstoting. Onze dienstverlening bestrijkt onder meer:

Dienstverlening inzake oprichting en overname

 • Oprichting en inrichting van rechtspersonen
 • Onderzoek naar kostenscheiding
 • Purchase price allocation
 • Het construeren van de belaste en onbelaste verwerving van aandelen en bedrijfsonderdelen

Dienstverlening inzake de bedrijfsvoering

 • Aangiftewerkzaamheden inzake nationale, regionale en plaatselijke belastingen
 • Ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening
 • Assurance inzake te realiseren besparingen bij transacties
 • Aangiftewerkzaamheden ten behoeve van binnenlandse en buitenlandse overheden

Dienstverlening inzake reorganisaties

 • Inrichting en bewaking van processen voor een doelmatige implementatie van de planning
 • Voorbereiding op regelingen met crediteuren en schuldsanering
 • Ruilen van vreemd vermogen voor vreemd vermogen, en van vreemd vermogen voor eigen vermogen
 • Opstellen van formele rapportages en invullen van formulieren ten behoeve van reorganisaties

Dienstverlening inzake afstoting van bedrijfsonderdelen

 • Onbelaste ruil of geruisloze overdracht aan een vennootschap
 • Fusies en samenvoegingen
 • Oprichting, fusie en splitsing van personenvennootschappen
 • Beursintroducties, herkapitalisaties en verzelfstandigingen

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.