Real Estate, Hospitality & Construction

  • Share

Real Estate, Hospitality & Construction transaction services

Met ons transactieadvies voor de vastgoedsector staan wij ondernemingen gedurende de gehele levensduur van een transactie bij, te weten bij het verwerven, het aanhouden en de exit.

Verwerven: due diligence met betrekking tot vastgoedobjecten en -portefeuilles

Wanneer er vastgoed wordt aangekocht, staan wij onze cliënten ter zijde door een due diligence uit te voeren, aan de hand waarvan zij een aantal belangrijke zaken rond de verwerving kunnen vaststellen, zoals de prijs, de timing en eventuele schulden.

Aanhouden: waardevermeerdering

Wij helpen u om binnen uw vastgoedportefeuille waarde te creëren en staan u bij de uitvoering ter zijde. Veelal vindt als eerste een diagnostische beoordeling plaats om op basis van gesprekken met cliënten kansen te signaleren.

Exit: ondersteuning aan de verkoopzijde

Wij ondersteunen cliënten bij de voorbereiding op de verkoop van een gehele vastgoedportefeuille of van een afzonderlijke entiteit. Vaak voeren we daarbij als eerste een diagnostische beoordeling uit om na te gaan wat er ter voorbereiding op de exit moet gebeuren.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.