Technology

Zakendoen in een nieuw tijdperk

Gerelateerde content

EY - Four themes


EY - Capital Confidence Barometer – Technology ReportCapital Confidence Barometer – Technology Report
Technologiebedrijven streven naar groei door dealmaking en digitale innovatie.

 


EY - Industrial mash-upsIndustriële mash-ups: een ontwrichtende nieuwe samenwerkingsformule zal innovatie te versnellen - opnieuw
Een krachtige nieuwe manier voor bedrijven om samen te innoveren is aan het ontstaan.

 


EY - Navigating the four themes of tech disruptionNavigeren langs de vier thema's van tech ontwrichting
Lees meer...

 


EY - 3D printing taxation issues and impacts3D printen fiscale heffingskwesties en -gevolgen
Technologie zet de wereld van productie en distributie op zijn kop.

 


EY - Blockchain’s power revolutionizes M&ADe kracht van blockchain zorgt voor een revolutie bij M&A
Rapport onthult hoe de macht van blockchain huidige “transactionele” markten kan uitbreiden en nieuwe markten kan creëren.

 


EY - Will digital help us do less or be more?Kan digital ons helpen minder te doen of meer te zijn?
Wereldwijde ondernemingen worden steeds meer beïnvloed door de digitale revolutie. Gebruik onze Worldwide Digital Tax Guide om de gevolgen voor uw businessmodel te overwegen.

 


EY - Tax’s big disruptorsTax’ grote ontwrichters
Ontwrichting biedt vennootschapsbelasting een onzekere weg.

 


EY-pdf-thumb-global-taxation-of-intellectual-property.pngMondiale belasting van intellectueel eigendom
Mondiale IP belastingen: Nieuw fiscaal beleid creëert cruciale IP evenwichtsoefening.

 


EY - Global Corporate Divestment Study: - technologyGlobal Corporate Divestment Study: technology
Hoe krijgen tech-verkopers toegang tot betere business unit-gegevens en hoe divesteren ze om groei te financieren? Ontdek hoe een hogere prijs voor uw desinvestering te genereren.

 


EY - Tax Insights: how technology is impacting taxesTax Insights: hoe technologie belastingen raakt
Zie hoe tech ontwrichting en vervaging belastingen beïnvloedt .

 


EY - Cloud computing resource siteCloud computing resource site
Open onze bijgewerkte Worldwide Digital Tax Guide en meer cloud resources hier.

 


Opereren in een nieuw tijperk

 

De technologiesector is veelzijdig, invloedrijk en dynamisch. Bestuurders moeten dan ook behendig te werk gaan in hun streven naar uitstekende bedrijfsprestaties en blijvende klanttevredenheid. Ons wereldwijde team van specialisten op het gebied van Assurance-, Tax-, Transactions- en Advisory-diensten beschikt over de sectorspecifieke kennis en vaktechnische ervaring die nodig zijn om de markt te doorgronden en uw concurrentiepositie te verstevigen.

Enkele van de belangrijkste actuele kwesties in de technologiesector zijn:

 

 


 • Cloud computing

  Verandert cloud computing de technologiesector?

  De IT-diensten die nu bekendstaan als ‘cloud computing’ zijn al tientallen jaren beschikbaar, maar hun omzetaandeel in de sector als geheel is al die tijd minimaal geweest. Het tijdperk van cloud computing is nu echter definitief aangebroken: sinds een paar jaar zijn we getuige van een duizelingwekkend aanbod van hardware en software in de vorm van internetdiensten.

  Zowel consumenten als bedrijven gebruiken inmiddels een scala van cloud services: van volwaardige beheersdiensten voor de salesfunctie tot e-mail en foto editing tools, de nieuwste apps voor smartphones en het hele domein van social networking. We zijn bovendien volgens onderzoekers niet ver van een keerpunt in de toepassing van cloud services door grote en kleine organisaties.

  Naarmate steeds meer organisaties overgaan op cloud computing, zal de extra wendbaarheid die deze technologie biedt allerlei veranderingen bespoedigen in het wereldwijde bedrijfsleven. De belangstelling voor cloud computing wordt bovendien aangewakkerd door het feit dat het de “groene” agenda bevordert. Dankzij deze diensten kunnen bedrijven de beschikbare infrastructuur immers effectiever delen en op die manier zowel hun energieverbruik als hun CO2-uitstoot beperken ten opzichte van andere IT-strategieën.

  Gerelateerde content

  Bezoek onze uitgebreide pagina over cloud computing.

   

 • Aanwezigheid binnen sociale netwerken

  Er zijn organisaties die zich een profiel verwerven binnen sociale netwerken om zo hun producten te promoten en rechtstreeks met hun klanten te kunnen communiceren.

  • Welk privacybeleid hanteren deze organisaties voor informatie die ze op deze manier verzamelen, en hoe wordt dat beleid gecommuniceerd?
  • Wat zijn de afspraken omtrent het gebruik van persoonlijke gegevens die medewerkers ontlenen aan het profiel van de individuele klanten met wie ze communiceren?

  Dit soort vragen zijn bijzonder relevant voor bedrijven die sociale netwerken willen inzetten ter ondersteuning van hun salesfunctie.

  Verder moet men zich realiseren dat sociale media-websites vaak onrechtmatig worden gebruikt door fraudeurs en dat de informatie die erop terechtkomt een eigen leven kan gaan leiden en langer beschikbaar blijft dan de bedoeling was.

  Beleid en training zijn cruciaal
  Het is belangrijk dat organisaties een goed doordacht beleid opstellen met aandacht voor de interactie tussen klanten, medewerkers en potentiële medewerkers.

  Het simpelweg uitschakelen van sociale netwerken op de werkplek is geen blijvende oplossing
  Dergelijk beleid is met name essentieel in een omgeving waar de regelgeving niet goed aansluit bij de technologie en de gangbare toepassingen daarvan. De introductie van het vernieuwde beleid zal gepaard moeten gaan met training en bewustwordingscampagnes.
   

  Gerelateerde content 

   

 • Informatiebeveiliging in een virtuele wereld

  Er worden via internet steeds meer gegevens verzonden en cloud computing, sociale netwerken en mobiele apparatuur spelen een steeds prominentere rol. Het bedrijfsleven begeeft zich dan ook verder en verder in een virtuele wereld.

  Uit onze 14e jaarlijkse Global Information Security Survey blijkt dat informatiebeveiliging tot de belangrijkste vraagstukken  behoort waar organisaties momenteel mee kampen.

  Wij zien globaal drie trends die de rol en het belang van informatiebeveiliging sterk zullen doen toenemen:

  • Fysieke grenzen verdwijnen naarmate meer zakelijke gegevens via internet verzonden worden;
  • Het tempo van de veranderingen blijft toenemen;
  • Steeds meer bedrijven stappen van traditionele outsourcingcontracten over op cloud omputing.

  Bent u wel goed op de risico's voorbereid?
   

  Gerelateerde content: 

  Into the cloud, out of the fog

  Tegen de achtergrond van een toenemend virtuele wereld onderzoeken wij in onze Global Information Security Survey van 2011 de bedrijfsrisico’s die gepaard gaan met technologieën als sociale media, mobile computing en de cloud.

  Privacy trends 2012 

  Willen zij beter aan de roep om verantwoording kunnen voldoen, dan zullen veel organisaties hun beleid ten aanzien van privacy moeten herzien.

  Attacking the smart grid 

  Hier leest u meer over actuele veranderingen in de architectuur van controlesystemen, met tips  over het veilig en effectief uitvoeren van een penetratietest ten behoeve van uw organisatie.

  Mobile device security 

  Een overzicht van methoden voor het beoordelen en beperken van risico’s die verbonden zijn aan de meest gangbare platforms en technologieën voor mobiele apparatuur.

  Data loss prevention 

  De onduidelijke scheidslijn tussen zakelijk en persoonlijk gebruik van gegevens kan leiden tot het al dan niet opzettelijk uitlekken van informatie. Dit artikel bevat aanbevelingen voor het opsporen en dichten van dergelijke lekken.

   

 • Kiezen voor de juiste informatietechnologie

  Bij de keuze voor een IT-systeem moeten risico’s en prestaties met elkaar in evenwicht worden gebracht.

  In de praktijk is een dergelijk evenwicht echter vaak ver te zoeken.

  Dat kan worden verklaard door de razendsnel toenemende invloed van IT op deze sector. Veel IT-afdelingen zijn er eenvoudigweg nog niet uit hoe ze hun technische expertise effectief kunnen koppelen aan het nieuwe bedrijfsperspectief.

  IT-topbestuurders staan dan ook voor een scala van uitdagingen, waaronder:

  • Steeds complexere modellen voor IT en bedrijfsvoering
  • Eisen ten aanzien van kostenefficiency en transparantie
  • Nieuwe regelgeving en nieuwe soorten bedreigingen
  • Verwachtingen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Succesvolle ondernemingen, zo blijkt uit ons onderzoek, concentreren zich op deze kernkwesties en pakken ze aan via een bedrijfsbreed beleid.

  Hier leest u meer over de juiste IT-keuzes voor uw onderneming:Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Informatiepagina cloud computing

EY - Cloud Computing resource site

Bekijk onze 2015 Worldwide Cloud Computing Tax Guide en meer informatie over cloud computing, verzameld op één pagina.


Volg onze LinkedIn groep

Maak ook deel uit van onze EY Technology sector insights groep op LinkedIn. Leg contact met uw peers en ontvang de nieuwste EY inzichten.