Technology

 • Share

Technology advisory services

Wij ondersteunen technologiebedrijven bij het verbeteren van hun prestaties, het faciliteren van veranderingen en het beheren van risico's.

Wij gaan daarbij uit van een geïntegreerde aanpak. Onze organisatie is wereldwijd het meest geïntegreerd en gaat in alle geografische gebieden uit van één uniforme methodologie. Deze structuur maakt het mogelijk onze mensen snel te mobiliseren en ze toe te wijzen aan projecten waar en wanneer dat nodig is.

Wij richten ons op de sector. Met ons brede dienstenaanbod en onze diepgaande kennis van de technologiesector helpen wij onze cliënten het vertrouwen van investeerders te behouden, hun prestaties verder te verbeteren, veranderingsprocessen doelmatig en proactief aan te pakken en de risico’s te beperken. Wij bekijken uw technologiebedrijf vanuit een holistisch perspectief, met inachtneming van uw doelstellingen en de wereldwijde marktomstandigheden.

Wij bieden onafhankelijk en objectief advies. De onafhankelijkheid en objectiviteit van onze adviezen is gegarandeerd. Het gaat ons immers om onze relatie met u als cliënt, niet om onze relatie met derden-leveranciers. Sommige adviesbureaus denken alleen aan de bedrijfsstrategie, terwijl andere zich juist richten op het implementeren van fysieke technologie. Onze adviesdiensten echter begeleiden u bij het doorvoeren van ondernemingsbrede initiatieven om uw prestaties over de hele linie naar een nieuw niveau te tillen, zodat strategie werkelijkheid wordt.

Wij ondersteunen technologiebedrijven op de volgende terreinen:

Risicobeperking

 • IT-assurance
 • Risicobeheersing
 • Interne beheersing
 • Interne audit

Bedrijfsprestaties verbeteren

 • Financieringsstrategie
 • Toeleveringsketen
 • Klant
 • Effectiviteit van operationele en IT-systemen
 • Transformatie van bedrijfsprocessen

Veranderingen mogelijk maken

 • IT Advisory
 • Personeel en organisatorische veranderingen
 • Strategische koers
 • Programmabeheer

Waar technologiebedrijven ons voor inschakelen:

 • Verbetering van de financiële functie afstemmen van de financiële strategie op bedrijfsprioriteiten; een betere inrichting van de afdeling Financiën (beter gedefinieerde taken en verantwoordelijkheden, vereiste competenties); aanscherpen van de financiële strategie.
 • Transformatie van bedrijfsprocessenoptimaliseren van de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen in alle onderdelen van de organisatie, en vergroten van slagvaardigheid en efficiëntie in de financiële functie, het klantenbeheer en het beheer van de toeleveringsketen.
 • Ondernemingsbrede prestatieverbetering – in kaart brengen van inefficiënte bedrijfsprocessen en van hiaten in de financiële en operationele systemen en processen; invoeren van werkwijzen voor een beter beheer van de kosten en voor het kwantificeren van besparingen.
 • Review van financiële processen, procedures en systemenstroomlijnen van rapportage inzake transacties, consolidatie en afsluiting; opzetten van planning en begroting voor betrouwbare, gestructureerde en tijdige afsluiting en verslaggeving.
 • Economische en statistische analysesversterken van de systemen ter ondersteuning van besluitvorming en prestatiemeting.
 • Bescherming van IT-gerelateerde bedrijfsmiddelen, applicaties en klantgegevens, en voldoen aan (wettelijke) vereisten inzake gegevensintegriteit.
  Wij helpen technologiebedrijven:
  • bij het vervullen van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de interne audit en risicobeheersing; 
  • verbeteringen aan te brengen in de beheersingsmaatregelen voor het beheren van contracten en operationele risico’s;
  • fraude, belangenverstrengeling en andere conflictsituaties te voorkomen, beheersen en op te lossen;
  • in hun wereldwijde activiteiten hun balans en financiële risico’s effectief te beheersen;
  • de risico’s in verband met investeringen in kapitaalgoederen en IT-projecten gedurende veranderingsprogramma’s en ingrijpende innovatietrajecten te beheersen.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.