Technology

 • Share

Technology tax services

Met onze mensen en wereldwijde hulpmiddelen helpen wij technologiebedrijven bij het snel en effectief formuleren en uitvoeren van hun ondernemingsstrategie, met de nadruk op accountability en governance.

Dienstverlening komt voor ons op de eerste plaats. Onze vakspecialisten zijn in staat om hun vaktechnische kennis van specifieke landen te koppelen aan relevante internationale en wereldwijde inzichten in actuele ontwikkelingen op het gebied van belastingen, wetgeving en administratie. Ons streven naar uitzonderlijke service is gestoeld op de pijlers kwaliteit, connectiviteit, reactievermogen en inzicht. Wij hanteren daarvoor een dynamische en uitgekiende aanpak waarmee wij steeds opnieuw in iedere behoefte van de cliënt kunnen voorzien.

Excellente dienstverlening vereist een inzet voor de cliënt die op ieder niveau – van senior partner tot de nieuwste medewerker – de verwachtingen overtreft. Wij streven ernaar een grondig inzicht te verwerven in de technologiesector in het algemeen en de onderneming van de cliënt in het bijzonder, zodat wij hem op de hoogte kunnen houden van relevante marktontwikkelingen en kunnen helpen bij het ontwikkelen van effectieve strategieën en bedrijfsmodellen.

Ons brede dienstenpakket is afgestemd op de grote actuele vraagstukken. Samen met andere collega’s van EY bieden wij een geïntegreerd servicepakket dat reikt van optimalisatie van de toeleveringsketen en procesverbetering tot financiële verantwoording en verslaggeving. Wij begeleiden uw onderneming in alle aspecten van de fiscaliteit – van bedrijfsbelastingen, indirecte belastingen en internationale belastingen tot belastingen op transacties en de fiscale aspecten van menselijk kapitaal. Daarbij leggen wij de nadruk op de meest urgente vraagstukken waar moderne de technologiebedrijven mee kampen, zoals:

 • Mondiale aangifte- en rapportagediensten
 • Transfer pricing
 • Menselijk kapitaal, inclusief expatdienstverlening
 • Verbeteringen van de toeleveringsketen en processen

Ons geïntegreerde aanbod van fiscale diensten omvat onder meer:

 • Bedrijfsbelastingen
 • Internationale belastingen
 • Menselijk kapitaal
 • Indirecte, regionale en nationale belastingen
 • Belastingen op transacties

Waar technologiebedrijven ons voor inschakelen:

 • Analyse van complexe transacties bij technologiebedrijven die actief zijn op het gebied van software, internet/sociale media, en halfgeleider- en computerproducenten.
 • Analyse van operationele structuren waarbij de intellectuele eigendom een cruciaal onderdeel vormt van de wereldwijde toeleveringsketen, met inbegrip van relevante transfer pricing-strategieën.
 • Analyse van strategieën om voor de beoogde bedrijfsstructuur de meest gunstige effectieve belastingdruk te realiseren.
 • Analyse van unieke sectorspecifieke geschillen met de fiscus omtrent kwesties als de waardering van intellectueel eigendom, transfer pricing en belastingplicht in andere rechtsgebieden, alsmede algemene kwesties inzake immateriële inkomsten.
 • Analyse van verscheidene fiscale faciliteiten voor de technologiesector, zoals stimuleringsmaatregelen voor O&O, vaststellingsovereenkomsten met de fiscus en subsidieregelingen gericht op specifieke onderdelen van de technologiesector.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.