Technology

 • Share

Technology transaction advisory services

Wij helpen technologiebedrijven bij het behouden, optimaliseren, aantrekken en investeren van kapitaal

Wij richten ons op de sector. Het advies van onze transactiespecialisten is specifiek afgestemd op de behoeften van technologiebedrijven en is gericht op het versterken van hun concurrentiepositie en aandeelhouderswaarde via verbeterde besluitvormingsprocessen. Wij bieden een unieke combinatie van vaktechnische vaardigheden, gezichtspunten en ervaring in de technologiesector en formuleren op basis daarvan objectieve maatwerkadviezen om te voorzien in specifieke behoeften van onze cliënten. Via ons wereldomspannende netwerk van professionals hebben cliënten toegang tot koplopers in de sector en inzicht in de gebieden en markten die voor technologische ondernemingen van belang zijn.

Wij benaderen transacties vanuit een holistisch perspectief. Technologiebedrijven verzoeken ons om advies bij voorgenomen fusies of overnames, joint ventures, financieringsconstructies en andersoortige transacties. Wij bieden immers ondersteuning tijdens de gehele transactiecyclus — van de strategische analyse (sell side én buy side) en de beoordeling van kansen tot uitwerking van de transactie, structuur, onderhandelingen, due diligence, uitvoering en integratie/bewaking achteraf.

Onze kapitaalagenda is bedoeld om technologiebedrijven te helpen:

 • beter te anticiperen op en zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden;
 • het vertrouwen onder investeerders te versterken;
 • effectief te concurreren om schaars kapitaal;
 • de operationele prestaties te optimaliseren;
 • groeikansen te benutten.

Wij bieden solide ondersteuning van transacties op uiteenlopende gebieden:

 • Bedrijfsontwikkeling
 • Advisering bij desinvesteringen
 • Advisering omtrent fusies en overnames, en kredietstrategieën
 • Diensten in verband met operationele transacties
 • Reorganisaties
 • Vastgoedtransacties
 • Transactieondersteuning
 • Belastingen op transacties
 • Waardebepaling en modellering van bedrijfsprocessen
 • Werkkapitaal

Waar technologiebedrijven ons voor inschakelen:

 • Strategische sector- en transactiespecifieke analyse/advisering
 • Structurering van transacties en financiële modellering
 • Buy-side en sell-side advies en advisering omtrent het aantrekken van eigen vermogen en vreemd vermogen, kapitaalstructuur en analyse/advisering inzake financieringsalternatieven* 
 • Financiële due diligence en waardebepaling van bedrijven en bedrijfsonderdelen
 • Purchase price allocation en analyse van bijzondere waardeverminderingen
 • Transactiegerelateerde fiscale diensten, waaronder structurering, due diligence en analyse/advies inzake integratie
 • Analyse/evaluatie van werkkapitaaloptimalisatie
 • Advies bij reorganisaties – cashflowprognoses, leveranciers in zwaar weer, evaluatie bedrijfsplan en prognoses
 • Markt- en sectoronderzoek
 • Commerciële due diligence — marktanalyse, beoordeling van bedrijfsstrategie, customer due diligence
 • Beoordeling, analyse en due diligence met betrekking  tot menselijk kapitaal
 • Ondersteuning bij operationele transacties (bijv. synergieanalyse, beoordeling van integratiestrategie, veranderingsmanagement)
 • Strategische analyse en evaluatie van IT-activiteiten

* Broker-dealer services in de VS worden verzorgd door Ernst & Young Capital Advisors, LLC.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.