Telecommunications

  • Share

Telecom tax services

Onze cliënten hebben behoefte aan een fiscale strategie die aansluit op de drijvende factoren achter hun bedrijfsactiviteiten en is geworteld in effectieve compliance en open, transparante rapportage. Wij hebben daartoe netwerken ontwikkeld van consultants met ervaring in planning, compliance en rapportage en in het onderhouden van een effectieve relatie met de belastingautoriteiten. Onze serviceline voor fiscale dienstverlening in de telecomsector bestrijkt het hele spectrum van advies- en compliance-diensten, zowel voor ondernemingen als particulieren.

Bedrijfsbelastingen
Wij bieden bedrijven fiscaal advies in elk stadium van de belastingcyclus: planning, voorzieningen, aangifte en geschillen. Daarnaast bieden wij persoonlijk fiscaal advies (inclusief aangiftewerkzaamheden) voor het hogere kader van de onderneming.

Menselijk kapitaal
Wij bieden fiscaal advies (inclusief aangiftewerkzaamheden) voor bedrijven en hun uitgezonden medewerkers in binnen- en buitenland. Deze diensten omvatten wereldwijd mobiliteitsadvies, de administratie van detacheringen, de beoordeling van procesgerelateerde risico’s, bedrijfsimmigratie en de verwerking van belastingaangiften voor uitgezonden medewerkers. Verder adviseren wij onze cliënten waar het gaat om prestatiebeloningsregelingen.

Indirecte belastingen
Wij richten ons op adviesdiensten (inclusief aangiftewerkzaamheden) voor alle soorten indirecte belastingen en alles wat daarmee te maken heeft, inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw), heffingen op goederen en diensten en douaneheffingen.

Internationale belastingen
Ons internationaal vennootschapsbelastingadvies omvat advies omtrent grensoverschrijdende financiering en structuren, transfer pricing en fiscaal vriendelijk beheer van de toeleveringsketen.

Belastingen op transacties
Wij richten ons in dit segment op fiscale due diligence en transactieondersteunende diensten, inclusief advies omtrent de optimale fiscale structuur.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.