• Share

EY Nederland

Barometer Nederlands Vestigingsklimaat 2016

Klinkende investeringsresultaten ondanks negatief sentiment

2015 gaat de boeken in als het jaar waarin ons land een recordaantal van 219 buitenlandse investeringsprojecten wist aan te trekken. Een prestatie van formaat, die echter niet uit de lucht komt vallen.

De editie 2015 van onze Barometer Nederlands Vestigingsklimaat wees namelijk al uit dat het vertrouwen onder buitenlandse investeerders in Nederland zich op een historisch hoog niveau bevond. Dat dit vertrouwen zich heeft vertaald in een ongekend hoog aantal nieuwe investeringen is reden voor blijdschap.

Tegelijk is er echter reden tot zorg. Want het vertrouwen van buitenlandse investeerders in het Nederlands vestigingsklimaat daalt, zo blijkt uit de meest actuele cijfers.

Wanneer dit negatieve sentiment zich daadwerkelijk vertaalt in een lager investeringsvolume, is de kans groot dat Nederland nieuwe bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid en kennis misloopt.

Hoewel een aantrekkelijk vestigingsklimaat een van de kabinetsprioriteiten is, is het zaak er genuanceerd naar te kijken.

Zo is het belangrijk dat niet alleen bestaande belangen gediend worden, maar dat er ook voldoende aandacht is voor onderdelen van de economie waar de komende jaren forse groei te verwachten is, zoals startups en het digitale domein. In deze uitgave besteden we er daarom extra aandacht aan.

Volgens onderzoek van Harvard Business Review is Nederland de voorsprong die het ooit had op het gebied van de ontwikkeling van de digitale economie in rap tempo aan het verspelen. Deze stagnerende ontwikkeling vormt een reëel gevaar dat ons land ten opzichte van het buitenland op achterstand wordt gezet.

Het is wat ons betreft zaak om het niet zover te laten komen. Met dit rapport reiken we daarom bouwstenen aan die kunnen helpen het Nederlandse vestigingsklimaat blijvend te verbeteren.

Lancering Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2016

Op 23 mei 2016 is de Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2016 gelanceerd tijdens een bijeenkomst. Bekijk hier een samenvatting van deze middag.

EY - Marije van Huis

Marije van Huis
Manager Real Estate Advisory Services

EY - Bea Haring

Bea Haring
Managing Partner markets in Nederland en België

Realiteit

Het aantal buitenlandse investeringen in Nederland en Europa in 2015 naar recordhoogte

Het jaar 2015 was een topjaar op het gebied van buitenlandse investeringen, zowel voor Europa als voor Nederland. Niet eerder werden er zoveel investeringsprojecten geteld: 219 in Nederland en 5.083 in Europa.

EY - Het aantal buitenlandse investeringen in Nederland en Europa in 2015 naar recordhoogte

EY - Totaal aantal buitenlandse investeringsprojecten in Nederland

Totaal aantal buitenlandse investeringsprojecten in Nederland

Het aantal buitenlandse investeringsprojecten in Nederland laat in 2015 een forse stijging zien. Het totaal van 219 projecten betekent een groei van maar liefst 47% ten opzichte van 2014.


Totaal aantal buitenlandse investeringsprojecten in Nederland

Het aantal buitenlandse investeringsprojecten in Nederland laat in 2015 een forse stijging zien. Het totaal van 219 projecten betekent een groei van maar liefst 47% ten opzichte van 2014.

EY - Totaal aantal buitenlandse investeringsprojecten in Nederland

Buitenlandse investeringen in Nederland naar type faciliteit

Nederland wint flink op bijna alle fronten, behalve op productie en internet datacenters.

EY - Buitenlandse investeringen in Nederland naar type faciliteit

Perceptie

EY - Verwachtingen ten aanzien van het Nederlandse vestigingsklimaat

Verwachtingen ten aanzien van het Nederlandse vestigingsklimaat

Topbestuurders van buitenlandse bedrijven zijn in vergelijking met 2014 negatiever over de aantrekkingskracht van Nederland voor buitenlandse directe investeringen in de komende drie jaar.

Verwachtingen ten aanzien van het Nederlandse vestigingsklimaat

Topbestuurders van buitenlandse bedrijven zijn in vergelijking met 2014 negatiever over de aantrekkingskracht van Nederland voor buitenlandse directe investeringen in de komende drie jaar.

EY - Verwachtingen ten aanzien van het Nederlandse vestigingsklimaat

Sterke punten van het Nederlandse vestigingsklimaat

EY - Sterke punten van het Nederlandse vestigingsklimaat

Minder sterke punten van het Nederlandse vestigingsklimaat

EY - Minder sterke punten van het Nederlandse vestigingsklimaat
 

Uit de beantwoording van andere onderzoeksvragen blijkt dat de ondervraagde beslissers eigenlijk heel tevreden zijn over het Nederlandse vestigingsklimaat. Vooral als het gaat om de kwaliteit van leven, het opleidingsniveau van de lokale beroepsbevolking en de telecommunicatie-infrastructuur.

De flexibiliteit van arbeidswetgeving en de hoge arbeidskosten worden net als vorig jaar als minst aantrekkelijk beschouwd.

Acties

Welke hervormingen zijn nodig om van Nederland een innovatieleider te maken?

Wil Nederland de internationaal competitief blijven, dan moet het volgens buitenlandse topbestuurders met name energie steken in opleiding en training en innovatie actief ondersteunen.

EY - Welke hervormingen zijn nodig om van Nederland een innovatieleider te maken?

Hoe blijft Nederland competitief?

EY - Hoe blijft Nederland competitief

Startups

Startups kijken kritisch als het gaat om het land waar zij zich vestigen. De Nederlandse overheid heeft het initiatief StartupDelta in het leven geroepen om het startup ecosysteem te versterken en de internationale toppositie te verbeteren en zichtbaarder te maken.

Een belangrijk argument om in te zetten op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor startups is werkgelegenheid. Startende bedrijven zorgen voor 60% van de banengroei in Nederland.

Met elkaar kunnen we de wereld veroveren - Ineke Dezentjé, Directeur FME - CMW

Waar de kwaliteit van leven voor buitenlandse investeerders het belangrijkste argument is om nieuwe activiteiten in ons land op te zetten, legt ook de ondernemerscultuur c.q. het startup klimaat gewicht in de schaal.

Opvallend is dat investeerders die al een vestiging in Nederland hebben veel meer te spreken zijn over de ondernemerscultuur c.q. het startupklimaat, dan ondervraagden die uitsluitend buiten onze landsgrenzen actief zijn.

Conclusie: onbekend maakt onbemind, dus bouwen aan een sterk en zichtbaar ecosysteem voor startups is nodig.

Digital

Nederland scoort goed op de wereldwijde ICT Development Index en de Europese schaal van breedbandpenetratie. Dit komt door de uitstekende internetinfrastructuur die Nederland een sterke uitgangspositie verschaft om bedrijvigheid in de digitale economie onderdak te bieden.

In sommige sectoren zorgt de opkomst van de digitale economie voor aardverschuivingen. Zoals de reisbranche waar de traditionele reiswinkels uit het straatbeeld verdwijnen, en de taxiwereld waar een nieuwe speler als Über de verhoudingen ingrijpend wijzigt.

Er is onvoldoende digitaal talent in Nederland - Jeroen Caré, Chief Digital Officer EY

Maar ook in bijvoorbeeld de Nederlandse entertainmentindustrie zijn nieuwe exploitatiemodellen ontstaan en hebben zich nieuwe spelers gemeld, zoals Spotify en Netflix.

Als land achterover leunen is echter geen optie; blijvend investeren in de digitale infrastructuur is een must. Wat moet Nederland doen om wereldwijd competitief te blijven?

EY - Wat moet Nederland doen om wereldwijd competitief te blijven?

Ook brengt de voortschrijdende digitalisering van de samenleving een belangrijke keerzijde met zich mee: cybercrime. Dit vormt een bedreiging voor een goed digitaal vestigingsklimaat.

De gevolgen van een dergelijke aanval hebben vaak een grote impact. De bescherming van vitale data tegen de criminele activiteiten van kwaadwillenden is daarom van levensbelang.