De juiste deals afsluiten in moeilijke tijden

  • Share

Er doen zich spectaculaire verschuivingen voor in de wereld van fusies en acquisities. We zien grote veranderingen in het type transacties maar ook in de wijze van financiering en uitvoering van transacties.

U wilt misschien activa afstoten of activa verwerven tegen een concurrerende prijs om uw marktaandeel te vergroten. In elk geval moet u de waarde en de risico’s van een deal analyseren en onderzoeken of u een degelijke businesscase hebt om mee verder te werken.

EY begeleidt u hierbij. We evalueren ondermaats presterende bedrijven en schuldregelingen, we voeren liquiditeitsanalyses uit en we optimaliseren het werkkapitaal. We bekijken de boekhoudkundige, wettelijke en fiscale gevolgen van uw voorgestelde structuur en uw financiële plan. We helpen u om na te gaan of uw transactiestrategie en –processen aansluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen – en of ze echt werken. We bieden bedrijven in financiële nood elke vorm van analytische en projectondersteuning, ook bijvoorbeeld in het geval van formele herstructurering.

Of u nu wilt afstoten of aankopen, EY helpt u op weg in de veranderende wereld van fusies en acquisities zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen en de juiste deal afsluiten.