De fundamenten leggen voor toekomstig succes

  • Share

Van de ontwikkeling van nieuwe producten tot de uitbreiding naar nieuwe markten - nu is het moment aangebroken om uw bedrijfsmodel te versterken. Dan bent u klaar om nieuwe groeikansen te grijpen zodra deze zich voordoen.

Dit lukt alleen als u de operationele efficiëntie nooit uit het oog verliest, strategische acquisities doet en marktaandeel verwerft in de juiste markten.

De multidisciplinaire teams van EY geven u geïntegreerd en objectief advies. Ze helpen u om uw kosten te beheersen, uw efficiëntie te verhogen, kansen te evalueren en uw transacties succesvoller te maken.

Zo wordt u alerter en bent u beter gewapend om op veranderingen te reageren, om nieuwe markten te verkennen en om ook in de toekomst een succesvol bedrijf te leiden.


Onderzoek investeringsklimaat Malta 2016:
de toekomst is vandaag

Zevenentachtig procent van de beleggers gelooft dat Malta aantrekkelijk is voor directe buitenlandse investeringen, en bijna 58% gelooft dat het dat in de nabije toekomst zal blijven. Lees de details.

. .

Klinkende investeringsresultaten ondanks negatief sentiment

In 2015 trok Nederland een recordaantal buitenlandse investeringsprojecten aan, maar dalend investeerdersvertrouwen is reden tot zorg. Dit blijkt uit onze Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2016.

Europese attractiveness onderzoek toont veerkracht

In 2015 trok Europa een recordaantal buitenlandse investeringen aan, zelfs tijdens de migratiecrisis en de trage groei. Bekijk trends per sector, per stad en meer.

Markets on the rise

Richt u zich op de volgende veelbelovende regio? Dit rapport helpt u erachter te komen waar u moet zijn.
Lees meer.

2015 Malta attractiveness survey

Het vertrouwen van buitenlandse investeerders in Malta’s aantrekkelijkheid is groot en neemt nog steeds toe. De politieke, juridische en reglementaire stabiliteit, en het wetgevend kader zijn aantrekkelijk.

2015 Africa attractiveness survey

Uit onze 2015 Africa attractiveness survey ‘Making choices’, blijkt Afrika een groeiend deel van de internationale directe investeringen (FDI) ontvangt, ondanks het dalende aantal investeringsprojecten.

Nieuwe, duurzaam vertrouwen in Europa rijst op

In 2014 ontving Europa US$305b aan investeringen, 36% meer dan 2013. De aantrekkelijkheid van Europa zal naar verwachting de komende vijf jaar verder verbeteren.

Opkomende markten beïnvloeden de Europese FDI

In dit uittreksel uit ons onderzoek naar het Europese investeringsklimaat 2014, bekijken we de rol die de opkomende markten hebben gespeeld in het Europese FDI-verhaal.