De voorbereiding op uw IPO

  • Share

Voor de meeste ondernemingen zal een IPO een compleet nieuwe ervaring zijn. Zoals alle leiders van recent aan een beurs genoteerde bedrijven u zullen vertellen, zit het succes van een IPO in de planning en voorbereiding.

Het IPO-transformatieproces kent drie belangrijke onderdelen:

  1. Organisatorische verandering: Het beleid dat en de systemen en beheersingsmaatregelen die voor een private onderneming afdoende zijn, zijn wellicht niet het meest geschikt met het oog op het laten groeien van het bedrijf en het bewaken van de prestaties. Uw juridische, financiële en risicobeheersingsinfrastructuur dient eventueel aangepast te worden. De manier waarop het bedrijf eventueel benodigde veranderingen intern communiceert, heeft zijn invloed op het behoud van werknemers.

  2. Financiële organisatie van wereldformaat: Bedrijven moeten de verplichtingen op het financiële vlak en qua tijdsinspanning die een beursgang en naleving van wet- en regelgeving met zich meebrengen, niet onderschatten. De aandeelhouders willen eveneens dat de onderneming financieel transparant is.

  3. Belofte nakomen: Het leven als beursgenoteerde vennootschap mag spannend zijn, het is vooral anders dan voorheen. De aandeelhouders van een beursgenoteerd bedrijf verwachten bedrijfsinformatie te ontvangen, en rekenen op rendement op hun investering. Als dat niet gebeurt, is het mogelijk dat het vertrouwen van de markt - en de aandelenkoers - onderuitgaat.

Tijdens en na het IPO-proces (her)vinden de rollen van de CEO en de CFO een nieuw evenwicht, en wel tussen de tijd die aan het beheren van de relatie met de aandelenmarkt en de tijd die aan het besturen van de onderneming dient te worden besteed. Als copiloot van het pre-IPO-proces wordt de rol van de CFO van kritiek belang voor succes. Het financiële team van de CFO dient over ervaring te beschikken met zowel financiële verslaggeving voor beursgenoteerde vennootschappen als met onafhankelijke accountantscontroles.

Ook in het volle licht van de openbaarheid moet de interne infrastructuur van het bedrijf geschikt zijn voor de dagelijkse activiteiten.

Wij beschikken over ervaring, zowel in een adviserende rol als in de rol van accountant, in het ondersteunen van bedrijven bij de realisatie van het bovenstaande. Voor al onze aan IPO gerelateerde diensten verwijzen wij u naar onze IPO-dienstverlening in het menu.