Goede afwegingen maken

 • Share

Neem de tijd om de voor- en nadelen van een IPO in overweging te nemen
Volgens veel van de grote aandelenbeurzen is een IPO vooral een manier om, met behoud van zeggenschap over uw bedrijf, kapitaal aan te trekken en uw profiel internationaal te verbeteren. Toch adviseren wij u om de algehele voordelen van en overwegingen rondom het IPO-proces zorgvuldig te beoordelen, zodat u zich van de gevolgen van een IPO voor uw onderneming bewust bent.

Voordelen van een IPO
Versterkt bij zowel investeerders als vergelijkbare ondernemingen internationaal het profiel van uw onderneming.

 • Biedt krachtige kansen voor toekomstige financiering.
 • Verhoogt de waardering van uw onderneming en verbetert de vermogenspositie daarvan.
 • Verhoogt de verhandelbaarheid van uw onderneming.
 • Legt een basis voor toekomstige fusies en overnames.
 • Maakt diversificatie van persoonlijke portefeuilles mogelijk, hetgeen leidt tot lagere risicoblootstelling.
 • Maakt realisatie van koerswinst mogelijk.
 • Verbetert het bedrijfsimago.
 • Biedt een mogelijkheid voor prestatiebeloning.

Overwegingen van een IPO
Kan ten onrechte de bewegingsvrijheid beperken.

 • Transparantie kan verlies van privacy betekenen.
 • Het succes van het management wordt gedeeld met de aandeelhouders.
 • Regelmatige rapportages vereist
 • Vereisten op het gebied van corporate governance zijn o.a.:
  • verbeteringen ten aanzien van het bedrijfsproces, en de noodzaak om uitdrukkelijk te melden dat men 'in control' is; en
  • toezicht door de Raad van Commissarissen.
 • De verwachtingen van de aandeelhouders kunnen leiden tot druk op het management om te presteren.
 • U dient in het belang van alle aandeelhouders te handelen.
 • Financiële informatie voorbereid voor een periode van drie jaar conform IFRS