Persbericht

Het vertrouwen in Nederland is terug, investeringen blijven achter

  • Share

23 mei 2017 – Na een recordaantal projecten in 2015, vertoonde het aantal investeringsprojecten in ons land in 2016 een lichte daling. Tegelijkertijd stijgt het vertrouwen van buitenlandse investeerders in het Nederlandse vestigingsklimaat.

Dit blijkt uit de EY Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2017 waarin topbestuurders van internationale ondernemingen, gevestigd binnen en buiten Nederland, hun perceptie en verwachtingen geven ten aanzien van het Nederlandse vestigingsklimaat.

Positief sentiment, investeringen blijven achter

In vergelijking met een jaar eerder waren buitenlandse investeerders in 2016 minder actief op de Nederlandse markt. Het totale aantal investeringen in Nederland daalde van 219 in 2015 naar 207 vorig jaar, een daling van 5,5%. In Europa is in 2016 sprake van een forse stijging, van 5.083 investeringen in 2015 naar 5.845 in 2016, een stijging van 15%.

Optimisme voor de toekomst

Er is reden tot optimisme voor de toekomst, want het vertrouwen van buitenlandse investeerders in het Nederlands vestigingsklimaat stijgt. In vergelijking met een jaar geleden zijn buitenlandse investeerders aanzienlijk positiever gestemd. Wanneer dit positieve sentiment zich daadwerkelijk vertaalt in een hoger investeringsvolume, dan kunnen we in Nederland veel nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid tegemoet zien.

Investeren in het (digitale) vestigingsklimaat

Om  internationaal competitief te blijven moet Nederland volgens de bestuurders investeren in de ondersteuning van hightechsectoren en innovatie, de ontwikkeling van kennis en vaardigheden en investeringen in de digitale infrastructuur. Voor het verbeteren van het digitale vestigingsklimaat zijn hierop aanvullend het verbeteren van kennis en vaardigheden gericht op nieuwe technologieën en het zorgen voor digitale veiligheid van belang.   

Behoud van concurrerend fiscaal klimaat

De waardering voor het Nederlandse fiscale klimaat bevindt zich momenteel op een historisch hoog niveau. Maar er heerst onder buitenlandse investeerders ook twijfel of dit zo zal blijven. Tegen die achtergrond is het van belang dat een nieuw kabinet inzet op concurrerend fiscaal stelsel en durft te kiezen voor een competitief tarief voor de vennootschapsbelasting en het behoud van fiscale faciliteiten (zoals de 30% regeling voor expats en de innovatiebox voor R&D). Die stimulans kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de concurrentiekracht van Nederland.

Een goed vestigingsklimaat vereist onderhoud

Ingrid Allemekinders (partner EY): “Het vestigingsklimaat is belangrijk voor Nederland en vereist daarom continu aandacht en onderhoud. Buitenlandse investeringen creëren in Nederland nieuwe banen. Een nieuw kabinet zal, zeker in deze geopolitiek uitdagende tijden, actief moeten werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ons onderzoek toont aan dat Nederland daarbij vooral moet inzetten op het ontwikkelen van talent en digitale vaardigheden, de digitale infrastructuur en een concurrerend fiscaal klimaat”.

Opvallende conclusies uit het onderzoek:

  • Europa, en dan met name West-Europa, geldt voor 53% van de internationale investeerders als meest favoriete bestemming.
  •  Afgaande op het feit dat het aantal investeringsprojecten in het VK ten opzichte van vorig jaar met 7% toenam, is van een negatief Brexit-effect nog geen sprake. De meeste investeringen in Nederland komen uit de Verenigde Staten (80).
  • De meeste buitenlandse investeringen in Nederland gingen in 2016, net als een jaar eerder, naar sales- en marketingkantoren (99).
  • De Nederlandse softwarebranche trok, evenals in 2015, de meeste investeringsprojecten aan. Het aantal groeide van 37 naar 40.
  • Een opvallend forse groei was er voor de hoeveelheid investeringen in de zakelijke dienstverlening.

 

Lees hier het rapport Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2017