• Corporate Governance Code

  Meld u aan voor onze events over de impact van de Corporate Governance Code. Het 'wat' is duidelijk, zullen wij u helpen met het 'hoe'?

 • Gestegen bonussen duiden op verbeterde prestaties

  Ons rapport Executive Remuneration in the Netherlands 2016 biedt inzicht in trends in de niveaus en gebruiken bij bestuurdersbeloningen in de afgelopen 3 jaar.

 • 3D printen wordt meer en meer mainstream

  Het beeld van 3D printen als een van de belangrijkste uitvindingen ooit wordt steeds breder gedeeld. Lees meer in het nieuwste Performance journal.

 • Kan privacy echt nog langer beschermd worden?

  Organisaties moeten afdoende maatregelen nemen voor het ontwikkelen en verbeteren van privacybeheer. Kijk verder dan ad hoc-beleid en richting beheerde, gecertificeerde en vertrouwde privacy-programma's.

Advisory Services

Ontwikkel uw bedrijfsvoering. Wereldwijd.

De ontwikkelingen die zich wereldwijd voordoen, hebben effect op uw ondernemingsvraagstukken. De aanleiding kan verschillen: van geopolitieke gebeurtenissen tot hervorming van regelgeving; van nieuwe technologie tot opkomende markten.

Ontwikkelingen volgen zich snel op en kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Met behulp van onze aanpak kunt u doeltreffend reageren en succesvol blijven presteren. Onze aanpak is gebaseerd op sectorspecifieke ervaring en resulteert in meetbare, duurzame resultaten. Ook in een onzeker economisch klimaat.

Wij kunnen u ondersteunen op het gebied van:


 • Vertrouwen opbouwen – Informatiebeveiliging in een wereld zonder grenzen

  Als uw organisatie voor het veiligstellen van de toekomst alleen naar het verleden kijkt, is uw programma voor informatiebeveiliging inmiddels achterhaald.

  Vijf vragen voor het management van uw organisatie

  1. Weet u hoeveel schade een beveiligingsinbreuk uw reputatie of merk kan toebrengen ?
  2. Worden bij de afstemming van de beveiligingsstrategie op uw risicomanagement alle interne en externe bedreigingen meegenomen?
  3. Hoe stemt u de voornaamste prioriteiten op risicogebied op elkaar af in relatie tot uw bestedingen?
  4. Heeft u inzicht in uw risicobereidheid en hoe die u in staat stelt om gecontroleerde risico’s te nemen?
  5. In welk opzicht ondersteunt uw strategie op het gebied van IT-risicomanagement uw algehele bedrijfsstrategie?

  Mocht u zich op basis van de bovenstaande vragen, afvragen of uw gegevens voldoende zijn beveiligd, neemt u dan contact met ons op.

  Wij kunnen uw informatiebeveiligingsprogramma zodanig inrichten dat uw bedrijfsprestaties worden verbeterd. Wij hebben verstand van uw bedrijfsvoering en inzicht in uw sector. Met onze diepgaande kennis en uitgebreide ervaring, kunnen wij samen met u werken aan duurzame, meetbare resultaten.

 • Risico’s beheersen om kansen te benutten

  Natuurlijk houden de risico’s van regelgeving en de naleving daarvan u bezig, met name in het bankwezen en de gezondheidszorg.

  Tegelijkertijd zorgen veranderlijke markten en prijsdruk voor onzekerheden, terwijl diezelfde krachten de concurrentie aanwakkeren en kansen creëren.

  Uit ons onderzoek blijkt dat veel toonaangevende ondernemingen het evenwicht tussen risico’s en kansen weten te behalen door middel van een overkoepelende strategie.

  Uit onze contacten met klanten, weten wij dat er behoefte is aan het herontwerpen van risicoprocessen door de hele onderneming heen op dezelfde wijze als in het verleden onder andere  is gebeurd met processen op het gebied van de financiële functie, productie en de supply chain.

  Het doel is om de risico’s die ertoe doen beter af te dekken.

  Lees hier meer over het omzetten van risico’s en kansen in resultaten.

 • Interne audit: structureel betere bedrijfsprestaties

  Ondernemingen waarderen de rol die de interne audit vervult. En toch verlangen ze meer.

  Het management wil dat de interne audit niet alleen constateert wat er is gebeurd, maar ook ziet wat er in het verschiet ligt. Er is duidelijk behoefte aan inzichten over strategische initiatieven en ideeën die de bedrijfsprestaties helpen verbeteren. En bij voorkeur direct.

  Interne audit als strategisch adviseur

  Als strategisch adviseur kan de interne audit:

  • mogelijkheden signaleren om bedrijfsbreed kosten te besparen; 
  • aanbevelingen doen voor betere bedrijfsprestaties;
  • belangrijke inzichten leveren ten aanzien van risico’s.

  Wij kunnen u ondersteunen bij:

  • het beoordelen van uw interne auditfunctie en het signaleren van verbeterpunten; 
  • het in beeld brengen via een custom benchmark van kansen voor verhoging van de strategische waarde van de interne audit;
  • het versneld uitvoeren van verbeteringen door middel van co-sourcing;
  • het uitvoeren van data-analyse.
 • Een duidelijke visie voor de financiële functie

  Een effectief opererende financiële functie, goed afgestemd op de organisatie, is van cruciaal belang voor het realiseren van groei.

  Uit onderzoek blijkt echter, dat toch 98% van de ondernemingen van mening is dat de eigen financiële functie kan worden verbeterd.

  Daarbij ligt de uitdaging in het verenigen van twee tegenstrijdige prioriteiten:

  • Het verder ontwikkelen van de bedrijfsactiviteiten.
  • Het beschermen van de financiële vaste activa.

  Uit ons onderzoek blijkt dat 80% van de ondernemingen van plan is om de financiële functie beter te laten aansluiten op de algehele bedrijfsstrategie.

  Wij zien daarbij drie belangrijke prioriteiten. Het is zaak om een evenwicht te vinden tussen beheersing, effectiviteit en efficiency.

  1. Beheersing: het bevorderen van robuuste governance en beheersing in de organisatie. 
  2. Effectiviteit: het verder ontwikkelen van de bedrijfsactiviteiten en het versterken van besluitvormingsprocessen.
  3. Efficiency: het verlagen van de kosten.

  Lees meer over een duidelijke visie voor de financiële functie::

 • Succesvol inzetten van informatietechnologie

  IT-functies dienen het evenwicht te bewaren tussen risico’s en prestaties en toch wordt die doelstelling in de praktijk vaak niet gehaald.

  De invloed van IT op de bedrijfsvoering is de laatste jaren zo snel toegenomen dat menige IT-functie nog steeds worstelt met de vraag hoe de eigen technische expertise aansluit op het nieuwe ondernemingsperspectief.

  De voor IT verantwoordelijke bestuurders hebben met een breed scala aan uitdagingen te maken, zoals:

  • steeds complexer wordende IT en bedrijfsmodellen; 
  • eisen op het gebied van kostenefficiëntie en transparantie; 
  • nieuwe regelgeving en nieuwe bedreigingen; 
  • verwachtingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  Uit ons onderzoek blijkt dat succesvolle ondernemingen zich op deze kernpunten richten en er in hun bedrijfsstrategie actief op inspelen.

  Lees meer over hoe u IT succesvol inzet:

 • Focus op uw klant en verhoog uw omzet

  Om te kunnen groeien is het noodzakelijk dat u uw potentiële klanten van haver tot gort kent.

  Dat betekent dat u meer instrumenten nodig hebt dan traditionele data-analyses. U dient tevens uw klantenwerving, klantbehoud en cross-selling te verbeteren. Mogelijk moet u zelfs een geïntegreerde multi-channel strategie opstellen.

  Ons onderzoek maakt duidelijk dat hoewel een moeilijk bedrijfsklimaat de aandacht al snel naar de korte termijn kan doen verschuiven, er wel degelijk ook kansen zijn om uw klantprocessen te transformeren om zo een blijvende bijdrage te leveren aan uw bedrijfsresultaten.

 • Effectieve supply chains vormgeven

  De economische omstandigheden van vandaag de dag zijn complexer en ondoorzichtiger dan ooit tevoren. In reactie daarop passen veel ondernemingen hun supply chains op twee manieren aan.

  • Ze breiden snel uit om in te spelen op het groeiende aantal consumenten in de middenklasse van opkomende markten.
  • Ze sturen op kostenefficiëntie om de marges te verhogen in volwassen markten.

  Uit ons onderzoek blijkt dat er in beide gevallen sprake is van een zevental nauw met elkaar samenhangende factoren

   

  In groeimarkten gaat het om:

  • beheersen van operationele, fiscale en regelgevingsrisico’s; 
  • aanboren van nieuwe omzetbronnen;
  • opzetten van een effectieve supply chain en infrastructuur.

  In volwassen markten gaat het om:

  • herinrichten van de supply chain gericht op kostenconcurrentie; 
  • optimaliseren van wereldwijde bestedingen; 
  • verbeteren van operationele flexibiliteit en reactiesnelheid.

  Daarnaast spelen in zowel volwassen als opkomende markten milieu- en duurzaamheidsaspecten een rol.Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.

EY - Cybersecurity

Cybersecurity

Er zijn dagelijks nieuwe dreigingen, en u moet ze voor blijven. Bekijk onze resources en leer hoe te anticiperen op cyberaanvallen.

EY - Talent of Kampioen?

Talent of Kampioen?

Wat we kunnen leren van de sportwereld over talenten te transformeren tot kampioenen.