Talent of Kampioen?

Wat we kunnen leren van de sportwereld

  • Share

Talent Management is een veel besproken begrip in het veld van de HR professional.

We zien steeds vaker dat het begrip Talent Management ook op de business agenda staat en dat het van strategisch belang is geworden. Met behulp van Talent Management verwachten organisaties de talenten van hun medewerkers beter te benutten en zo het succes van de organisatie verder uit te bouwen.

De sportwereld is van meet af aan bezig met het optimaal benutten van sporttalent. Als we kijken naar hoe talent wordt benut in het bedrijfsleven en dit vergelijken met de sportwereld, dan zien wij vaak discrepanties.

Het grote verschil met het bedrijfsleven is, dat een talentenaanpak in de sport vaak kwantitatief is onderbouwd en leidt tot kwantificeerbare successen (bijvoorbeeld: medailles, tijden, afstand etc.). Verder zijn coaches in staat om talent op objectieve wijze te beoordelen en bij te sturen. Kortom veel van wat we in het bedrijfsleven ook zouden willen hebben, toch?

In dit artikel wordt uitgelegd hoe talent is opgebouwd en wat nodig is in het bedrijfsleven om getalenteerde medewerkers te transformeren tot kampioenen.

Uniek talent in een bijpassende omgeving

Wanneer we het woord “talent” opzoeken in het woordenboek, dan komt de volgende algemene definitie naar boven: een natuurlijk vermogen om iets goed te kunnen doen. In de sport kan natuurlijk vermogen bijvoorbeeld een unieke bouw, hoge melkzuurtolerantie of een sterk coördinatievermogen zijn.

Een voorbeeld van een zeer getalenteerde (zwem) sporter is Michael Phelps (succesvolste olympiër ooit). Michaels “wingspan” is langer dan zijn lichaamslengte, hij heeft relatief korte benen, schoenmaat 49 en een lage aanmaak van melkzuur.

Deze eigenschappen van Michael zorgen er voor dat hij per armslag meer water kan verplaatsen. Zijn korte benen zorgen dat hij hoger in het water ligt en dus minder weerstand heeft. Zijn grote voeten geven extra aandrijving en door zijn lage melkzuuraanmaak houdt hij zware inspanning langer dan gemiddeld vol.

Als we kijken naar het talent van Michael Phelps, dan zien we zwemspecifieke eigenschappen en algemene eigenschappen. Dit zorgt er voor dat hij niet in alle sporten succesvol zal zijn.

Waarschijnlijk zal Michael met zijn korte benen en lange armen een slechte loper zijn. Aan de andere kant zal zijn lage aanmaak van melkzuur er aan bijdragen dat hij in veel sporten toch succes kan hebben.
Uit voorgaande valt af te leiden dat het ene talent zeer context afhankelijk is en het ander talent meer universeel toepasbaar is. Een omgeving waarin beide vormen van talent worden benut is optimaal en geeft veelal het meeste succes.

In het bedrijfsleven zien we vaak dat er bij het invullen van functies naar kennis en algemene competenties wordt gekeken. Daarbij wordt er ook vaak een uniform profiel gewenst met allemaal dezelfde eigenschappen.

Voor de HR professional en manager is dit een gemiste kans. Door je slechts te focussen op algemeen talent wordt specifiek talent vaak over het hoofd gezien.

Juist dit specifieke talent kan van doorslaggevend belang zijn in een passende omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een advocaat- stagiair die in zijn studententijd succesvol software heeft verkocht, de nieuwe management kandidaat die op top niveau heeft gesport, etc.

Aan ieder van deze unieke prestaties ligt een bepaald specifiek talent ten grondslag. Dit specifieke talent kan een extra boost geven aan het succes van de organisatie en de medewerker zelf.

Net zoals in de sport dient talent in het bedrijfsleven geïdentificeerd te worden en in de juiste omgeving te worden geplaatst. Als we bijvoorbeeld de sales gerichte advocaat-stagiair naast zijn inhoudelijke rol ook commerciële activiteiten laten ondernemen, worden beide talenten optimaal benut.

Voorgaande is een win- win situatie; de medewerker kan doen waar hij/zij in excelleert en de organisatie profiteert van dit succes.

Het advies is dus om niet alleen te kijken naar het algemene talent, maar ook naar talent dat niet één op één in een functieomschrijving staat. Kijk daarbij ook hoe de organisatie omgeving er uitziet en wat voor specifiek talent hierin kan floreren.

Talent is niets zonder training & juiste begeleiding

Het geboren worden met een bepaald talent is helaas geen garantie voor succes. Er zijn veel verhalen bekend over getalenteerde sporters die het toch niet halen.

Soortgelijke verhalen komen ook voor in het bedrijfsleven. Ondanks het feit dat er een talent bestaat, moeten mensen toch werken en trainen om dit talent optimaal te benutten.

Het grote verschil met mensen zonder dit specifieke talent, is dat zij vaak harder en langer moeten werken om hetzelfde resultaat te behalen.

Voordat een sporter het hoogste podium behaalt, heeft hij honderden wedstrijden voltooid en duizenden trainingen afgewerkt. Een doel en de bereidheid om dit doel te behalen is van essentieel belang om aanwezig talent te benutten.

Door de juiste doelen te stellen en deze te monitoren kan het talent worden gemeten, gemotiveerd en bijgestuurd. In het stellen van deze doelen is een goede coach van essentieel belang. De coach bepaalt namelijk wat haalbare en motiverende subdoelen zijn en kan bijsturen waar nodig.

Door Bob Bowman, de coach van Michael Phelps, is benadrukt dat de weg het hoofddoel is en niet de uitkomst. Door juiste en objectieve doelen te stellen, worden sporters gemotiveerd en hebben coaches houvast in hun aanpak.

Om te zorgen dat je als organisatie een getalenteerde medewerker transformeert naar een kampioen is een passend doel van essentieel belang. Verder dient de juiste manager (coach) aanwezig te zijn die de getalenteerde medewerker ondersteunt.

De manager dient door middel van duidelijke subdoelen een plan te ontwikkelen om het hoofddoel te behalen. Door de subdoelen duidelijk te definiëren (met bijbehorende acties) kan de manager voortgang van de medewerker meten.

Bij het niet behalen van subdoelen, dient de manager in samenwerking met de medewerker te kijken waar dit aan ligt en welke acties nodig zijn om de subdoelen alsnog te bereiken. Daarbij is talent in het bedrijfsleven nooit uitgeleerd en is het blijven stellen van doelen een continu proces!

Als manager of HR professional is het niet realistisch om te verwachten dat het identificeren van een getalenteerde medewerker gelijk is aan succes. De ontplooiing van de medewerker vraagt om een duidelijk doel, tijd en adequate begeleiding van de organisatie.

Indien organisaties hier niet aan voldoen, zullen veel talenten talent blijven en geen kampioen worden. Voorgaande kan tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld nieuwe leiders, innovators of sales performers niet uit de eigen organisatie komen en dus buiten moeten worden gekocht. Voorgaande geeft vaak hogere (HR) kosten en heeft mogelijk een impact op de continuïteit van de organisatie.

Take aways

Talent Management wordt binnen organisaties verschillend ingezet en er is dus geen uniform model. Wel zijn er bepaalde basisvoorwaarden die helpen om van een getalenteerde medewerker een kampioen te maken. De organisatie, omgeving, manager en het talent zelf zijn allen onderdeel van de oplossing.

Organisatie & omgeving

  • Breng in kaart hoe de organisatieomgeving er uitziet en wat voor talenten hier nu en in de toekomst kunnen floreren. Bieden jullie een hardloop- of een zwemcarrière aan?
  • Stel je open voor mensen die afwijken van het standaardprofiel. Kijk bij selectie en ontwikkeling niet alleen naar generieke talent van een (toekomstige) medewerker, maar ook naar specifiek talent.

Talent & managers

  • Breng bij de identificatie van talent duidelijk in beeld wat zijn of haar doelen zijn en of deze passen bij die van de organisatie.
  • Doelen zijn van belang om talent te motiveren en te beoordelen. Zoek bij de ontwikkeling van talenten naar ervaring en subdoelen die stimulerend zijn voor het talent en stem deze samen af.
  • Talent dient aan te geven hoe het gaat en of de doelen in lijn zijn met het huidige niveau. Op basis van deze input kan het programma worden aangepast.
  • Managers spelen een belangrijke rol in Talent Management. Training van managers in het begeleiden van talent in een bedrijfsomgeving kan helpen talenten optimaal te benutten.

 

Over de auteur

Jerry Ruitenberg, EY

Binnen EY People Advisory Services ondersteunt Jerry Ruitenberg  (Senior consultant) organisaties met de kwalitatieve kant van workforce planning, workforce vitality, HR functie optimalisatie en talent development.

 

Over EY PAS

EY People Advisory Services ondersteunt klanten in het bepalen, optimaliseren en uitvoeren van de complete HR agenda.