Cybersecurity

  • Share

 

Luister hier de webcast ‘If you were under cyber-attack, would you ever know?’ terug.

Elke dag werken cybercriminelen aan nieuwe technieken om de beveiliging van organisaties te omzeilen. En worden hun aanvallen geavanceerder en moeilijker te verslaan.

Zij doen dit om schade te veroorzaken, toegang tot gevoelige gegevens te krijgen en intellectueel eigendom te stelen. Het ontvreemden of manipuleren van informatie kan uw organisatie in het hart raken.

Meer dan ooit dienen organisaties kennis te hebben van de specifieke persoonsgegevens die worden verwerkt, met welk doel deze worden verwerkt en waar in- of buiten de organisatie de verwerking plaatsvindt. Bovendien is inzicht noodzakelijk in de mate waarin getroffen beveiligingsmaatregelen persoonsgegevens adequaat beschermen.

Ten slotte moeten organisaties -uit hoofde van de meldplicht datalekken- in staat te zijn om de betrokken personen te informeren in het geval van diefstal, verlies of misbruik van hun persoonsgegevens.

Dit vereist van organisaties dat zij:

  • ter preventie systemen voorzien van een aantoonbaar adequaat beveiligingsniveau.
  • pogingen tot inbraak (fysiek, analoog, digitaal, etc.) identificeren en kwetsbaarheden detecteren om goede vervolgacties te kunnen ondernemen.
  • persoonsgegevens die ontvreemd, misbruikt of verloren zijn, herkennen en de betreffende personen hiervan tijdig op de hoogte stellen.
  • processen inrichten en een communicatieplan opstellen waarbij key stakeholders (intern en extern) op het juiste moment van accurate informatie worden voorzien.
  • Incidenten op gestructureerde wijze afhandelen door (bestaande) incident management processen te voorzien van specifieke privacy- en security categorieën.

Bent u voorbereid?

EY staat paraat om uw organisatie te helpen het risico op datalekken te verkleinen én voorbereidingen te treffen om accuraat te reageren indien zich onverhoopt een incident voordoet.

 

EY - Global Cybersecurity page

Global Cybersecurity page
Er zijn dagelijks nieuwe dreigingen, en u moet ze voor blijven. Bekijk onze global resources en leer hoe te anticiperen op cyberaanvallen.


EY - Cybersecurity and the Internet of Things

Cybersecurity and the internet of things
Het Internet der Dingen, de ontwikkeling waarbij alledaagse voorwerpen met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen via het netwerk, biedt grote kansen voor financiële dienstverleners. Maar er zijn ook bedreigingen die vragen om een nieuwe visie op cybersecurity.


EY - Security operations centers

Security operations centers
Een goed opererend Security Operations Center (SOC) is het hart van effectieve cybercrimedetectie. Wat zijn de kritische factoren bij het inrichten van zo’n SOC? Maar ook: hoe zorgt u ervoor dat uw SOC voortdurend evolueert om cybercrime ook in de toekomst voor te zijn?


EY - Cyber threat intelligence

Cyber threat intelligence
Hoe vindt u criminelen voordat zij de cybercriminaliteit plegen? Cyber threat intelligence (CTI) is een geavanceerd proces waarmee uw organisatie continu waardevolle inzichten kan verzamelen op basis van de analyse van de contextuele en situationele risico's.


EY - Cyber breach response management

Cyber breach response management
Inbraken in systemen en toegang tot persoonsgegevens of intellectueel eigendom vinden plaats. Hoe is uw organisatie in staat om te reageren op een dergelijke inbraak? Heeft u de noodzakelijke maatregelen getroffen om datalekken te kunnen melden?