Advisory Services

  • Share

Onderzoek Service Organization Controls Reporting

Vertrouwen opbouwen met cliënten in een wereld van outsourcing

De virtuele wereld wordt alsmaar groter en belangrijker. Echter, nieuwe technologieën brengen nieuwe risico’s met zich mee, met name wanneer bedrijven hun diensten uitbesteden aan een serviceorganisatie. Deze nieuwe situatie dwingt bedrijven tot herbezinning op hun informatiebeveiligingsstrategieën, met het oog op de bescherming van financiële processen en financiële gegevens, alsmede de integriteit, beschikbaarheid en bescherming van gegevens.

Ook al onderkent een aantal ondernemingen de uitdagingen die deze nieuwe technologieën inhouden, zij beschikken niet altijd over de kennis of budgetten om die risico’s ook te lijf te gaan. Daarnaast zijn er bedrijven die geen volledig zicht op die risico's hebben. 

Om het belang van Service Organization Controls Reporting (SOCR) beter te begrijpen, hebben wij een onderzoek gehouden onder ruim 75 toonaangevende serviceorganisaties in diverse sectoren binnen EMEIA. 

De resultaten van het onderzoek leest u in deze flyer (pdf, 342kb). Wij kunnen u assisteren bij het vinden van manieren om de bestede tijd aan controles te verminderen, bij het opstellen van complete SOC-rapportages en bij het reduceren van het aantal assurance verklaringen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Dennis Houtekamer, tel. +31 (0)6 21 25 27 28.

This page is also available in English.

 

Contact

E-mail Monique Otten
T.: +31 (0)88-407 3147 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.