Advisory Services

 • Share

Performance Improvement

Hoe slaagt u erin jaar op jaar groei te realiseren?

Om een maximale groei te realiseren, moet uw organisatie de prestaties voortdurend verbeteren – en vasthouden. Wij beschikken over de professionals die u daarbij behulpzaam kunnen zijn.

De vaardigheden om prestatieverbetering door te voeren berusten op onze expertise ten aanzien van de dagelijkse bedrijfsvoering, het management en de strategische besluitvorming. Onze vaardigheden zijn geconcentreerd in vier specialismen:

 • strategy;
 • personeel en organisatie;
 • IT-advisering;
 • programmamanagement.

Daarbij richten we ons op de onderstaande invalshoeken:

Financiële functie

Wij kunnen u met onze expertise en ervaring helpen bij:

 • het (her)inrichten van de financiële functie;
 • het ontwerpen en managen van overeenkomsten inzake outsourcing, offshoring en shared service centers;
 • het aanscherpen van uw prestatiemodel;
 • het ontwerpen en implementeren van financiële systemen;
 • het opzetten en invoeren van systemen voor enterprise cost management.

People and organizational change

Wij kunnen uw organisatie helpen bij het vergroten van de waarde van uw personeel. We werken samen met CEO’s, directeuren en managers om:

 • Waardevolle en duurzame verandering ten tijde van complexe transformaties te genereren;
 • Kennismanagement, cultuur en people analyse te implementeren;
 • Talentvolle medewerkers te werven en te behouden in een steeds mondialer wordende arbeidsmarkt;
 • HR-processen en systemen te ontwikkelen en uit te voeren die de core business direct ondersteunen;
 • Innovatieve personeelsoplossingen te ontwerpen en toe te passen.

Klant

Ieder bedrijf weet dat het van cruciaal belang is om winstgevende klantrelaties aan te gaan, te behouden en uit te bouwen.

Ons team van professionals kan samen met u werken aan het:

 • ontwikkelen en implementeren van uw markt- en klantstrategie;
 • ontwikkelen van heldere consumentenanalyses waarmee u inzicht verwerft in consumentenbehoeften en er op kunt anticiperen;
 • ontwikkelen van prijs-, promotie-, distributie- en productstrategieën waarmee u uw marge verbetert en uw winst opvoert;
 • verbeteren van de klantenservice;
 • verbeteren van marketing en sales;
 • stroomlijnen en versnellen van uw incassoprocessen.

Supply chain

Supply chain heeft de potentie om het verschil te maken ten opzichte van de concurrentie. Toonaangevende organisaties richten zich in toenemende mate op prestatieverbetering van hun supply chains om zo de kosten te verlagen, de omzet te verhogen en, als allerbelangrijkste, de aandeelhouders- en klantwaarde te vergroten.

Wij werken samen met uitstekend presterende organisaties en ondersteunen hen van strategie tot en met uitvoering. Daarbij richten wij ons op het volgende:

 • inzicht bieden in de gezondheidstoestand van supply chains met behulp van krachtige data-analyses;
 • wereldwijde supply chains transformeren door middel van een interdisciplinaire aanpak die bedrijfsvoering, fiscaliteit en risicomanagement omvat;
 • risico’s verbonden aan inkoopfuncties analyseren en verlagen om voordelen te behalen die op de lange termijn structureel zijn;
 • verbeteringen aanbrengen in supply chains en infrastructuur in opkomende markten en deze als een krachtige katalysator inzetten voor het verkrijgen van nieuw marktaandeel en het aanjagen van omzetgroei;
 • integreren van milieu-, duurzaamheids- en emissieaspecten in de volledige supply chains;
 • het aanbieden van branchespecifieke inzichten in de supply chain door onze ervaren sectorspecialisten.

Daarnaast bieden we enkele gespecialiseerde diensten:

Enterprise Intelligence

Succesvolle organisaties hebben direct inzicht in de bedrijfsvoering nodig. Enterprise Intelligence systemen vertalen uw data in gedetailleerde en up-to-date informatie, niet alleen om terug te kijken maar juist ook om vooruit te kijken.

Wat kunt u ermee bereiken?
In een dynamische marktsituatie hangt de toekomst van organisaties voor een groot deel af van lastig te voorspellen externe factoren. Wij verschaffen u inzicht in uw bedrijfsvoering en ontwikkelen verschillende scenario’s, zodat u kunt zien langs welk scenario uw bedrijfsresultaten zich ontwikkelen. Dit stelt u in staat om tijdig de juiste beslissingen te nemen.

Waarom is EY de juiste aanbieder van Enterprise Intelligence?
Wij verzorgen de volledige implementatie van uw Enterprise Intelligence op basis van uw huidige systemen en uw eigen pakketkeuze. Wij maken bij elke processtap gebruik van ervaren specialisten zodat u op elk moment de best mogelijke ondersteuning krijgt.

Lees hier hoe Enterprise Intelligence uw bedrijf kan helpen het potentieel optimaal te benutten.

Continuous Process Monitoring

Waar mensen werken met grote hoeveelheden data worden fouten gemaakt. Management beschikt eenvoudigweg niet over het instrumentarium om dat te voorkomen. Als fouten worden opgespoord, gebeurt dat achteraf. Meestal is de (financiële) schade dan al aangericht.

Continuous Process Monitoring (CPM) is een methode die eigenaren van primaire processen het instrumentarium biedt om fouten tot een minimum te reduceren.

Lees hier meer over Continuous Process Monitoring.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Contact