Assurance Services

  • Share

Administratieve dienstverlening

Uw financiële administratie vormt de basis voor diverse financiële verantwoordingen, zoals de managementinformatie, jaarrekening, belastingaangiften en subsidieafrekeningen. Deze komen tot stand aan de hand van de gegevens uit uw boekhouding.

Het is daarom van groot belang dat de financiële administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen en in overeenstemming is met de van toepassing zijnde regelgeving. De administratie dient zo te zijn ingericht dat de juiste informatie tijdig beschikbaar is.

Wij kunnen u hierbij helpen.

Bekijk onze brochure voor meer informatie over de administratieve dienstverlening (pdf, 1mb).

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.