EY - Verplicht over op XBRL

Verplicht over op XBRL

Hoe kan EY u helpen?

  • Share

Standard Business Reporting (SBR) is een internationaal gestandaardiseerde manier van elektronische gegevensuitwisseling. Voor het structureren van gegevens maakt SBR gebruik van eXtensible Business Reporting Language (XBRL), een gestandaardiseerde digitale taal om financiële gegevens vast te leggen en via internet uit te wisselen.

Met SBR kunnen verschillende rapportages, waaronder uw belastingaangifte en jaarrekening, gemakkelijk worden gegenereerd. SBR vereenvoudigt het verzamelen, controleren en uitwisselen van financiële gegevens aanzienlijk. Dit levert efficiëntie, een betere cashflow en een hogere kwaliteit van uw rapportages op.

Met XBRL kan uw onderneming op eenvoudig wijze informatie afkomstig uit verschillende informatiesystemen op gestructureerde wijze verzamelen, analyseren en uitwisselen. Het kan tussen organisaties onderling maar ook binnen uw organisatie worden toegepast. XBRL wordt internationaal breed toegepast bij (en verplicht gesteld door) onder meer banken, belastingdiensten, beurstoezichthouders en kamers van koophandel.

De Nederlandse overheid heeft medio 2011 SBR/XBRL aangewezen als standaard en daarbij voor het volgende tijdpad gekozen:

  • SBR wordt vanaf 1 januari 2013 het exclusief aanleverkanaal voor aangiftes Inkomstenbelasting zakelijk en Vennootschapsbelasting over het aangiftejaar 2012.
  • Met ingang van 1 januari 2014 volgen de aangiftes Omzetbelasting voor de Belastingdienst en de publicatie van jaarrekeningen van kleine rechtspersonen voor de Kamer van Koophandel.
  • Per 1 januari 2015 volgen tenslotte alle overige stromen voor de Belastingdienst, de statistieken voor het CBS (waaronder productiestatistieken, kortetermijnstatistieken en investeringsstatistieken) en de publicatie van jaarrekeningen van middelgrote en grote rechtspersonen.

Lees verder hoe EY u kan ondersteunen bij de invoer en gebruik van XBRL en SBR.