• 10 carrièretips van 's werelds belangrijkste CFO's

  FTSE 100 en Fortune 500 CFO's delen cruciale tips om finance leider te zijn, van het omarmen van technologie tot het koesteren van je team.

 • Ga het gesprek aan met uw stakeholders

  Een open dialoog met stakeholders is essentieel voor alle organisaties. Daarom belichten we in deze Inform het thema ‘stakeholder engagement’ in de volle breedte.

 • Het gaat om meer dan cijfers

  Reporting brengt inzichten en ideeën over rapportage in de breedste zin samen, die zakelijk leiders interesseren, informeren en inspireren.

 • EYe Opener juli 2017

  In deze EYe Opener leest u onder meer over de opmaak- en publicatietermijn jaarrekening, aansprakelijkheid anoniementarief en de percentages voordeel uit spaartegoeden 2018 en 2019.

 • Vertrouwt u mensen of machines om fraude te bestrijden?

  Onze nieuwste EMEIA Fraud Survey onderzoekt de impact van geo­politiek en economie op zakelijk handelen, en de rol van technologie bij het opsporen van fraude en corruptie.

 • Internal Audit Analytics roundtables take-aways

  In 2016 EY organiseerde een reeks rondetafelgesprekken met belangrijke managers in Internal Audit (IA). We vatten de belangrijkste vragen, zorgen en successen samen.

 • SBR verplicht bij deponeren jaarrekening

  Wij beschikken over geavanceerde tools, methodes en specialisten die u kunnen begeleiden bij de invoering van Standard Business Reporting in uw organisatie.

 • Zicht op Toezicht: Board Dynamics

  Board dynamics is een vaak gehoorde term, maar wat is het en wat kunnen interne toezichthouders ermee? Lees het in deze Zicht op Toezicht.

Assurance Services

Ga de actuele uitdagingen aan op het gebied van accountantscontrole, financiën en verslaggeving

Onder invloed van mondiale ontwikkelingen en gebeurtenissen is de wereld van het ondernemen allang niet meer dezelfde. Daarmee is ook de wereld van de financiën en de verslaggeving veranderd. En dat plaatst de directie, het management, audit committees en accountants voor flinke uitdagingen.

Wij kunnen u helpen om de voornaamste zaken rond financiën en verslaggeving te doorzien en aan te pakken.


 • Wijzigingen op accountancygebied

   Bent u  klaar voor de nieuwe ontwikkelingen op accountancygebied?

  Als organisatie heeft u te maken met steeds wisselende marktomstandigheden. Daarbovenop komt nog de ongekende hoeveelheid potentiële wijzigingen van accountantsstandaarden. Tegen deze achtergrond vragen het management en het audit committee zich terecht af hoe ze zich op dergelijke belangrijke ontwikkelingen kunnen voorbereiden.

  De IASB en de FASB hebben een aantal ambitieuze projecten voor accountantsstandaarden opgezet, waarmee zowel IFRS als US GAAP worden verbeterd en meer convergentie wordt nagestreefd. De verwachting is dat, zodra deze standaarden zijn uitgebracht, de administratieve verwerking van en toelichtingen op een aantal belangrijke gebieden ingrijpend gaan veranderen, zoals financiële instrumenten, leasing en opbrengstverantwoording. Er wordt een groot aantal standaarden herzien, maar belangrijker is de vraag in welke opzichten de verwerking van de meest gebruikelijke transacties daardoor gaat veranderen.Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Stakeholderdialoog

EY-Stakeholderdialoog

Wij gaan in gesprek met onze stakeholders.

Wijzigingen Titel 9 Boek 2 BW

De appetite voor risk appetite

Lees de samenvatting van de eerste implementaties van de nieuwe risicoparagraaf in het bestuursverslag.

EY - US GAAP and IFRS convergence

IFRS implementatie zet wereldwijd door

Bezoek www.ey.nl/ifrs om bij te blijven over IFRS-ontwikkelingen.