Assurance Services

  • Share

Onze Financial Accounting Advisory Services dienstverlening

Onze Financial Accounting Advisory Services-teams kunnen uw bedrijf helpen bij het oplossen van complexe financiële vraagstukken zoals:

Voor een conversie van verslaggevingstandaarden (bijv Local GAAP naar IFRS) is vergaande technische kennis vereist van niet alleen uiteenlopende verslaggevingregels, interpretaties en mogelijke methoden, maar eveneens van de implicaties op de operationele processen zoals prestatiemeting, compensatieregelingen, belastingen, regels en financiële verslaggeving. Wij assisteren cliënten bij het:

    Managen van het conversieproces, inclusief de verschillende interpretaties en wijzen van benadering
    In kaart brengen van de impact van de conversie op bestaande systemen en processen en het beschrijven van nieuwe processen en systemen, dan wel het integreren van nieuwe processen binnen de bestaande systemen
    Projectmanagementassistentie leveren over alle workflows heen
    Trainen van medewerkers en opstellen van de eerste jaarrekeningen onder de nieuwe verslaggevingsstandaarden, zoals IFRS/ IPSAS
    Inzichtelijk maken van de implicaties van complexe accounting verwerkingswijzen op de fiscale rapportage

Ons team werkt samen met u aan een optimaal resultaat van de transactie door het aanpakken van belangrijke uitdagingen op het gebied van verslaggeving en regelgeving die gepaard gaan met fusies, overnames en desinvesteringen, waaronder het:

    Identificeren en analyseren van verslaggevingsvraagstukken
    Analyseren van de financiële gevolgen en de regulatory impact
    Opstellen van de beginbalans, carve-out, pro forma- of gecombineerde jaarrekening
    Scenarioplanning van de impact op toekomstige winst-en verliesrekeningen, balansposten en KPI's
    Analyseren van financiële berichtgeving en benchmarking met concurrentie
    Schakelen met onze Transaction Advisors bij waarderingsprojecten en het vaststellen van de “Purchase Price Accounting”.

Onze geïntegreerde teams samen met onze Transaction Advisors zullen nauw met u samenwerken en u assisteren bij alle facetten van een beursintroductie of andere openbare emissie en herfinanciering, waaronder het:

    Onderzoeken en analyseren van de van toepassing zijnde verslaggevingregels en de vereiste beheersomgeving
    Identificeren, analyseren en documenteren van financiële risicofactoren
    Documenteren van de resultaten van de gevoeligheidsanalyse
    Opstellen van de jaarrekening
    Plannen en coördineren van uw interactie met derden, lokale toezichthouders en andere autoriteiten, banken en advocaten
    Opstellen van de vereiste verantwoording- en financiële informatie voor het prospectus
    Assisteren bij het contact met lokale toezichthouders en andere autoriteiten

Wij ondersteunen bedrijven bij het implementeren van nieuwe verslaggevingregels en regelgeving. Deze ondersteuning bestaat uit:

    Het implementeren van IFRS voor reeds gepubliceerde of toekomstige jaarrekeningen, inclusief advies over de toelichting op de jaarrekening en toereikendheid van documentatie
    Technische assistentie bij complexe verslaggevingvraagstukken en het verbeteren van de kwaliteit van financiële informatie, alsmede bij de analyse en verbetering van het proces van informatievergaring
    Het voldoen aan wettelijke voorschriften conform de lokale verslaggevingstandaarden
    Het identificeren van uw rapportagebehoeften en de consequenties daarvan op het implementatieproject
    Het doorgronden van de impact op uw boekhoud- en rapportagesystemen
    Het inzichtelijk maken van de fiscale consequenties ter ondersteuning van het proactief beheersen en managen van de verplichte fiscale rapportage en het effectieve belastingpercentage
    Benchmarking en het analyseren van de verwachte effecten op de jaarrekening als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van verslaggevingregels

U kunt op elk moment geconfronteerd worden met de noodzaak uw bedrijfssystemen en -processen te verbeteren. Ons team werkt samen met cliënten aan het:

    Beschrijven en verbeteren van de verslaggeving- en financiële rapportageprocessen, alsmede de KPI's
    Herontwerpen van boekhoudprocessen ten behoeve van effectieve en efficiënte beheersing
    Overstappen van het kasstelsel naar verslaggeving op basis van periodetoerekening bij overheidsorganisaties
    Bewaken van het op de lange termijn voldoen aan contractvoorwaarden
    Onderzoeken van oorzaken van gebrekkige administratieve controle en assisteren bij de invoering van verbeterplannen
    Verbeteren van cost accounting systemen

 

 

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

Contact

Andrea Vogel
+31 (0)88-407 4070