Assurance Services

  • Share

Fraud Investigation & Dispute Services

Elke organisatie kan te maken krijgen met interne en externe fraude, compliance-inbreuken en andere vormen van bewust ongewenst menselijk handelen. Incidenten leiden vaak tot direct financieel verlies en indirecte schade: verloren werkuren, verstoorde processen, aantasting van de reputatie en soms boetes en dure rechtszaken.

Meer dan ooit richten nationale en internationale toezichthouders en opsporingsdiensten zich zowel op het management als op de organisatie. Hierdoor is het noodzakelijk om fraude- en compliancerisico’s voortdurend goed in kaart te brengen en deze met adequate maatregelen te managen.

Fraude en Compliance-issues

Onze adviseurs op het gebied van fraude en compliance helpen u zowel preventief als reactief om de uitdagingen en risico’s in uw businessomgeving te managen. Met onze preventieve programma’s ondersteunen wij u om (potentiële) problemen structureel en tijdig aan te zien komen en op te vangen. Met onze reactieve inzet helpen wij u incidenten te onderzoeken en te managen om de impact te beperken en herhaling te voorkomen.

Is een fraude- of complianceonderzoek nodig? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Dankzij onze ervaring en onze relatie met vooraanstaande advocatenkantoren beschikt EY over wereldwijde deskundigheid en forensische data-analysetechnologieën die bedrijven vandaag de dag nodig hebben. Met discretie en snelheid maken wij met u een plan van aanpak alvorens aan de slag te gaan. Naar gelang de situatie betreft dit veelal het onderzoeken van ongewone financiële transacties, het verzamelen van elektronische bewijzen, het opstellen van getuigenverklaringen en het analyseren van financiële rapportages.

Onze internationale dienstverlening bestaat uit:

Sectorfocus

EY - Managing Bribery and Corruption risks in the oil and gas industry

Beheren van omkoop- en corruptierisico's in de olie & gassector

Uitdagingen veroorzaakt door de de huidige volatiliteit op de olie- en gasmarkt, zoals verhoogde geopolitieke risico's, minder investeringen en mogelijke bezuinigingen, maken van de naleving van de anti-omkoping en -corruptievoorschriften een belangrijke zakelijke prioriteit.

Deze en bestaande uitdagingen door de mondiale aard en omvang van de olie- en gassector, en de complexiteit van de werk- en contractrelaties met overheden, joint venture partners, leveranciers en andere contractanten, vereisen belangrijke focus van het management om de naleving van de voorschriften te garanderen.

EY - Managing bribery and corruption risks in the life sciences industry

Beheren van omkoop- en corruptierisico's in de life sciences-sector

Volgens de 2016 Global Fraud Survey is 11% van directies in alle sectoren van mening dat omkoping gebruikelijk is om contracten te winnen. Dit cijfer groeit naar 15% in de life sciences, het hoogste van alle sectoren.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Contact

Brenton Steenkamp
Partner Fraud Investigation & Disputes Services
+31 (0)88 - 407 0624

Vertrouwt u mensen of machines om fraude te bestrijden?

EY - Do you trust humans or machines to fight fraud?

Onze meest recente EMEIA Fraud Survey onderzoekt de impact van geo­politiek en economie op zakelijk handelen, en de rol van technologie bij het opsporen van fraude en corruptie.

Forensische analyse en mondiale ervaring: de intelligente connectie

EY - Forensische analyse en mondiale ervaring: de intelligente connectie

Ontdek hoe we uw bedrijfsvoering, markten en relaties met derden intelligent kunnen verbinden, om u te helpen ongepast gedrag te voorkomen en op te sporen.