Assurance Services

  • Share

Anti-fraud Services

Fraude, corruptie, witwassen en andere financiële misdaden hebben in recente jaren steeds weer nieuwe vormen aangenomen. Redenen hiervoor zijn toenemende digitalisering, globalisering, ‘job-hopping’ en outsourcing. Hoewel de dreiging zowel intern als extern is, zijn het vaak de ‘insiders’ die voor de grootste problemen zorgen, vaak in samenwerking met anderen.

De grote zaken die eind jaren '90 en begin deze eeuw zowel nationaal als internationaal voor veel nieuwe wet- en regelgeving zorgden zijn inmiddels opgevolgd door meer recente gevallen. Vele hiervan zijn aan het licht gekomen in het kader van de economische crisis. Onderzoek wijst uit dat die crisis niet enkel tot meer fraude leidt maar ook dat incidenten veel meer druk dan voorheen op organisaties kunnen uitoefenen. Onder huidige economische condities neemt de potentiële impact van incidenten op de positie van organisaties duidelijk toe.

Gegeven alle ontwikkelingen is het opvallend dat veel organisaties sommige basismaatregelen nog niet op orde hebben. Zo wijst onderzoek uit 2009 uit dat slechts 10 procent van grote bedrijven in Nederland een klokkenluiderregeling heeft, terwijl dit in de praktijk hét middel blijkt te zijn waardoor de meeste grote fraudegevallen aan het licht komen.

Witteboordencriminaliteit beteugelen

Onze specialisten staan klaar om u van anti-fraude advies te voorzien. Of u nu uw huidige beleid, uw normen en waarden, of uw gedragscode wilt evalueren, uw structuren en procedures wilt herinrichten, uw anti-fraude programma’s in de uitbreiding of fusie van uw organisatie wilt meenemen of een ombudsman- of klokkenluiderfunctie wilt opzetten, wij kunnen u op maat bedienen.

Onze ervaring in de meest veeleisende sectoren - waaronder de financiële - en onze forensische technologieën om anti-fraude maatregelen te ondersteunen maken EY tot een wereldleider op dit gebied.  

Specifieke aandachtsgebieden van onze dienstverlening zijn:

  • Anti-fraude programmaevaluaties
  • Frauderisico en -maatregelen advisory
  • Fraudebewustzijnsprogramma’s
  • Fraudeonderzoek
  • Forensische data-analyse
  • Incidentbeheersing

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.