Assurance Services

  • Share

Dispute Services

Meningsgeschillen en zakelijke geschillen kunnen om allerlei redenen waar ook ter wereld ontstaan. Ze hebben vaak verreikende gevolgen: ze kunnen veel geld kosten, interne bedrijfsprocessen verstoren en het beeld van stakeholders op uw organisatie aantasten. Verder vragen geschillen vaak om de inzet van advocaten.

Onze adviseurs bieden u ondersteuning bij geschillen, betwiste transacties en vorderingen tot schadevergoeding. Zij doen dit vooral daar waar er ten behoeve van (mogelijke) rechtzaken grote hoeveelheden stukken moeten worden doorlopen, opgesteld en georganiseerd.

Met specialisten en de nieuwste forensische technologieën kunnen wij voor u snel en effectief feiten vaststellen, digitale gegevens natrekken, transparant en inzichtelijk maken en zonodig herstellen, en deskundigenverklaringen opstellen. Wij digitaliseren hierbij alle relevante bescheiden en voeren analyses uit.

Specifieke aandachtsgebieden van onze dienstverlening zijn:

  • Feitenonderzoek
  • E-Discovery Services
  • Herstructurering/Insolventie
  • Ondersteuning advocatenkantoren
  • Ondersteuning verzekeraars
  • Ondersteuning curatoren

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Contact

E-mail Kees aan de Wiel
T.: +31 (0)88-407 1417