Change your people? Or change your people?

  • Share

De wereld verandert voortdurend als gevolg van ontwikkelingen in globalisering, demografie, technologie en wetgeving.

Deze ontwrichtende krachten dwingen organisaties om snel te veranderen, en vragen van de medewerkers flexibiliteit en het vermogen om zich aan deze veranderingen aan te passen. Tegelijkertijd wordt het moeilijker om talent te werven, te managen, te motiveren en te behouden en tegelijkertijd de kosten te beheersen.

Wij helpen onze klanten hun personeelsbeleid te versterken – de juiste mensen, met de juiste vaardigheden, op de juiste plek, tegen de juiste kosten die de juiste dingen doen.

Door hun medewerkers te zien als onderdeel van een geïntegreerde bedrijfsstrategie, kunnen organisaties dankzij hun personeel hun concurrentiepositie verbeteren. Wij zijn wereldwijd actief en werken samen om complexe vraagstukken aan te pakken die samenhangen met organisatieverandering, de totale HR-levenscyclus, een doeltreffende inzet en mobiliteit van talent, het benutten van een evoluerend en virtueel personeelsbestand, en de veranderende rol van HR.

De diversiteit van ons talent, onze wereldwijde verbondenheid en onze samenwerkingsfilosofie inspireren ons om betere vragen te stellen teneinde organisaties te helpen hun perspectieven te verbeteren, duurzame resultaten te boeken en concurrentievoordeel te behalen.

Gerelateerde content

EY - Memorandum Loonheffingen 2018 en 2019

Memorandum Loonheffingen 2018 en 2019

Lees hier een overzicht van de belangrijkste fiscale, sociaalverzekeringsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen van de loonheffingen en arbeidsvoorwaarden in 2018 en 2019.

EY - Zijn variabele bonussen daadwerkelijk variabel

Zijn variabele bonussen daadwerkelijk variabel

Lees in het rapport Executive Remuneration in the Netherlands 2017 de actuele trends en inzichten van bestuurdersbeloningen over de afgelopen 3 jaar. Verder bevat het rapport interessante perspectieven omtrent de kwaliteit van rapporteren en remuneratie op internationaal niveau.

EY - Talent management in de power & utilities-sector

Talent management in de power & utilities-sector

Gebrek aan carrieremogelijkheden en - mobiliteit zijn belangrijke kwesties bij veel Nederlandse power & utilities-organisaties, zo blijkt uit deze studie van EY People Advisory Services.

EY - Hoe HR-technologie de retailers van nu kan helpen

Hoe HR-technologie de retailers van nu kan helpen

In dit artikel zet Aafke Boon (EY PAS) uiteen hoe HR-technologie kan helpen bij de uitdagingen van retailorganisaties.

EY - 6 tips voor de succesvolle implementatie van een LMS

6 tips voor de succesvolle implementatie van een LMS

In dit artikel zet Aafke Boon (EY PAS) 6 tips uiteen voor een succesvolle implementatie van een Learning Management Systeem.

EY - De loonheffingen in 2017

De loonheffingen in 2017

Fiscale, sociaalverzekeringsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke aandachtspunten voor werkgevers en werknemers, in nationaal en internationaal verband.

Payroll Tax in 2017

This annual brochure gives you information about the actual developments related to payroll tax, national as well as international.

EY - Robotic Process Automation for HR & Payroll

Robotic Process Automation for HR & Payroll

Robotic Process Automation (RPA) is een oplossing waarbij een 'robot' standaard repetitieve activiteiten kan overnemen die momenteel door mensen worden uitgevoerd.

EY - Gestegen bonussen duiden op verbeterde prestaties

Gestegen bonussen duiden op verbeterde prestaties

Ons rapport Executive Remuneration in the Netherlands 2016 biedt inzicht in trends in de niveaus en gebruiken bij bestuurdersbeloningen in de afgelopen 3 jaar.

EY - Enabling talent in aerospace and defense

Talent ondersteunen in luchtvaart en defensie

Bedrijven in deze US $500b sector zijn aggressief aan het investeren om nieuwe marktenin te betreden. Lees onze inzichten in uw bedrijfsvoering.

EY - Organisatie- en talentplanning

Organisatie- en talentplanning

Lees hoe we leidinggevenden in het bedrijfsleven helpen organisatorische en personeelsbeslissingen af te stemmen op strategische en financiële doelstellingen..

EY  - De roep om een meer strategische HR

De roep om een meer strategische HR

Dit onderzoek van Harvard Business Review Analytics Services geeft aan hoe HR zich voortdurend ontwikkelt en tot wasdom komt in elk onderdeel van de organisatie. Lees meer.

EY - Collaboratieve inzet: sleutel tot  wereldwijde mobiliteit

Collaboratieve inzet: sleutel tot wereldwijde mobiliteit

De internationale inzet van personeel wordt steeds complexer. Kan een betere samenwerking met andere teams en landen bijdragen aan succes? Wij verkennen de toekomst van mobiliteit.

EY - Hoe samenwerking met  HR groei kan stimuleren

Hoe samenwerking met HR groei kan stimuleren

De medewerkers vormen de grootste troef van een bedrijf. Het personeel van een bedrijf is de motor achter groei en prestaties; en succes is onlosmakelijk verbonden met het talent, de kennis en de vaardigheden van het personeel.

EY - Global mobility effectiveness survey 2015-16

Wereldwijd onderzoek effectieve mobiliteit 2015-16

Hoe bedrijven informatie verzamelen, organiseren, analyseren en gebruiken verbindt bijna elk aspect van mondiale mobiliteitsplanning, -overzicht  en -strategie. Ben u voorbereid?

Top