• Share

Duurzaamheid bij overheden

EY helpt gemeenten, provincies, waterschappen en diverse uitvoeringsinstanties van de rijksoverheid met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van duurzaamheidbeleid en –instrumenten.

Daarnaast helpen we de overheid bij haar rol als duurzaamheidsstimulator richting de bedrijven in het doelgebied bij het verduurzamen van hun ketens, bedrijfsvoering en producten.

 • Opstellen en evalueren van beleid: klimaat, duurzaam bouwen en duurzaam inkopen

   

  • Monitoring van en advisering over duurzaam inkopen
  • Ondersteuning bij het opstellen van duurzaamheidsbeleid / klimaatbeleid / duurzaam bouwen-beleid
  • Evaluatie van de doelmatigheid en doeltreffendheid van duurzaamheidsbeleid / klimaatbeleid

   

 • Verduurzamen bedrijfsvoering overheden

   

  • Wij voeren voor u een nulmeting uit om te bepalen hoe duurzaam uw bedrijfsvoering (gebouwen, inkoop, mobiliteit, catering etc) is en geven u inzicht in het verbeterpotentieel
  • Vervolgens ondersteunen wij u bij het bepalen van realistische ambities en doelen
  • Tenslotte maken wij samen met u een plan van aanpak op maat

   

 • Verduurzamen eigen vastgoed via een Energy Service Company (ESCo)

   

  • Wij analyseren uw vastgoed om te bepalen of het inzetten van een Esco meerwaarde voor u heeft
  • Wilt u een Esco inzetten? Dan kunnen wij u ondersteunen bij het aanbestedingsproces en bij het technisch, juridisch en financieel beoordelen van de inschrijvingen
  • Tenslotte kunnen wij, als onafhankelijke partij, de resultaten van de Esco monitoren en controleren

   

 • CO2-footprint van de eigen organisatie en van het gehele grondgebied

   

  • EY kan u ondersteunen bij het maken van een CO2-footprint van uw eigen organisatie (conform het GHG-protocol / ISO-14064).
  • EY kan u ondersteunen bij het maken van een CO2-footprint van uw gehele gemeentelijke grondgebied (dus inclusief de CO2-uitstoot van burgers en bedrijven). Wij stelden hiervoor voor AgentschapNL het "Handboek Monitoring broeikasgasemissies en hernieuwbare energie bij lokale overheden" op en hebben ongeveer 90 gemeenten getraind in het toepassen hiervan.
  • De organisatorische en grondgebied CO2-footprint zijn ook effectief als vertrekpunt bij het opstellen van klimaatbeleid.

   

 • Duurzame bedrijventerreinen

   

  • Wij adviseren u bij het opstellen van beleid, het inzetten van instrumenten en het adviseren van bedrijven.
  • Wij hebben veel ervaring met het ontwikkelen van instrumenten (bijvoorbeeld een milieupuntensysteem) of het toepassen van bestaande instrumenten (bijvoorbeeld GPR gebouw, energiescans).
  • Wij zijn een goede gesprekspartner voor bedrijven die zich op uw bedrijventerrein willen vestigen. Wij verkennen samen met het bedrijf de mogelijkheden om duurzaam te bouwen en duurzaam te ondernemen en maken daarbij zo zichtbaar mogelijk waar de winst voor het bedrijf zelf zit.

   

 • Programma’s voor het stimuleren van duurzaamheid bij bedrijven

   

  • We ondersteunen overheden bij het opzetten en uitvoeren van stimuleringsprogramma’s richting bedrijven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie, mobiliteit en/of duurzaam ondernemen.
  • Denk daarbij aan programma’s met daarin bijvoorbeeld energiescans, CO2-footprints, advisering over verduurzaming van de mobiliteit, duurzaam bouwen en duurzame producten.

   

Voor meer informatie over CaS financiële en niet-financiële metingen en verslaggeving, zie onze CaS contactpersonen.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.