• Share

Duurzame innovatie

Het vaststellen en verbeteren van de duurzaamheidsimpact van uw waardeketen vormt een belangrijke stap naar een werkelijk duurzame bedrijfsvoering.

EY ondersteunt u bij het maken van milieuanalyses en het ontwikkelen van duurzame innovaties. Wij helpen u op weg bij de verantwoording en communicatie van de gerealiseerde winst.

 • Duurzame innovatiestrategie

   

  • Stap-voor-stap ondersteuning bij de implementatie van duurzame innovatie met onze EcoMethod, van strategie tot communicatie
  • Inspirerende Business Model Canvas+ sessies om uw concepten voor duurzame producten en diensten te ontwikkelen en te toetsen
  • Opstellen en toetsen van criteria voor een groene productportfolio

   

 • Milieu-impactmeting producten en ketens

   

  • Uitvoeren van Levenscyclusanalyse (LCA) met behulp van specialistische LCA software SimaPro conform ISO 14040/14044 of andere breed geaccepteerde normen
  • Berekenen van Product Carbon Foot Prints conform GHG Protocol Product Standard
  • Opstellen van milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations, EPD)
  • Optimaliseren van de communicatie over uw milieuimpact met de EcoFactsheetCreator
  • Verificatie van LCA’s en Carbon Footprints

   

 • Circulaire Economie

   

  • Risico-analyses naar de effecten van schaarse grondstoffen voor uw bedrijfsvoering
  • Inventarisatie van de economische waarde van Circulaire Economie voor uw bedrijf
  • Verkenning van de mogelijkheden om uw product Cradle to Cradle te maken en voorbereiding van behalen Cradle to Cradle-certificaat
  • Recycling en afvalmanagement

   

 • Duurzame mobiliteit

   

  • Nulmeting en ontwikkeling van strategie om te komen tot een optimale mobiliteitsmix
  • Expertkennis over elektrische mobiliteit
  • Analyse en monitoring van de kosten en CO2-impact van uw mobiliteitsbeleid

   

 • Waarderen en kwantificeren maatschappelijke impact (valuation/ monetization)

   

  • Inventarisatie van maatschappelijke impact van uw bedrijfsvoering, -activiteiten en producten
  • Uitdrukken van maatschappelijke impact in milieu- of financiële waarde
  • Vergelijken van scenario’s voor investeringen en businessmodellen

   

Voor meer informatie over CaS financiële en niet-financiële metingen en verslaggeving, zie onze CaS contactpersonen.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.